Ministers positief over constructieve houding verzekeraars

Dijsselbloem wil samen met verzekeraars werken aan een verlaging van de kapitaaleisen voor securitisaties.

De positieve reacties van het kabinet vandaag op de recente voorstellen van verzekeraars om de Nederlandse economie een impuls te geven zijn voor het Verbond van Verzekeraars een opsteker. Zo gaf minister Kamp (SZW) vanochtend in het Tweede Kamerdebat over de kredietmarkt aan blij te zijn met de goede en constructieve houding van verzekeraars om meer te willen investeren in de Nederlandse economie. Minister Dijsselbloem zegde toe schriftelijk te zullen reageren op het position paper ‘Investeren in Nederland‘ dat het Verbond medio februari aan de minister heeft gestuurd.

Het position paper noemt diverse mogelijkheden waarop verzekeraars de Nederlandse economie kunnen versterken. Dit kan onder meer door het verstrekken van financiering aan bedrijven, door meer te investeren in de woningmarkt (bijvoorbeeld in hypotheken en securitisaties) en in duurzaamheid en infrastructuur (door middel van publiek private samenwerking). Het gaat hierbij voornamelijk om lange termijn investeringen waardoor er een goede match plaatsvindt met de lange termijn verplichtingen van de verzekeringssector.

Ten aanzien van Solvency II gaf minister Dijsselbloem in het debat aan samen met verzekeraars te werken aan een verlaging van de kapitaaleisen voor securitisaties.

De ministers gaven aan met enige regelmaat te overleggen met de top van de financiële sector (het zogenaamde Catshuisoverleg) over sectoroverstijgende issues. Minister Dijsselbloem wil de zorgen van de Kamer over de kredietverlening en de hypotheekverstrekkingen daar op de agenda zetten.

Vanuit de Tweede Kamer werd erop gewezen dat de kredietverstrekking onder meer onder druk staat vanwege de strengere toezichtregels, en dat de politiek hier in belangrijke mate zelf om heeft gevraagd. Minister Dijsselbloem tekende daarbij aan geen mogelijkheden tot deregulering te zien.

De Tweede Kamerleden waren over het algemeen tevreden met de resultaten van het onderzoek van de heer Van Dijkhuizen. De resultaten zullen nader worden uitgewerkt door een werkgroep die onder leiding staat van de heer Kroes (APG). De resultaten daarvan volgen waarschijnlijk in de zomer van 2013.

GEEN REACTIES