Minder examens en minder geslaagden in 2016

copyright Pixabay

Het aantal afgelegde WFT-examens daalde vorig jaar met een derde vergeleken met een jaar eerder. Ook de slagingspercentages lagen op een lager niveau.

Dat blijkt uit de cijfers van het CDFD. Met name bij de PE-Plus examens was de daling sterk, daar halveerde het aantal examens in 2016 naar ruim 39.000. Een belangrijke verklaring voor deze lagere aantallen is dat veel financieel adviseurs al voor de oorspronkelijke deadliine van begin 2016 hun PE-diploma hadden gehaald. In 2016 was er sprake van een overgangstermijn. Bij de initiële examens was de afname minder sterk, maar toch nog aanzienlijk: -20% naar ruim 71.500.

Adviseurs die in de overgangstermijn hun PE-examens aflegden, slaagden gemiddeld genomen minder vaak dan de examenkandidaten in 2015. Waar in 2015 het slagingspercentage voor PE-examens schommelde tussen de 67% en 73%, zakte dit vorig jaar terug naar zestig tot 67 procent. Vooral bij de examens PE Plus Vermogen en PE Plus Inkomen werd beduidend slechter gescoord. Binnen de ‘valreepmaanden’ november en december, waarin relatief nog veel examens werden afgelegd, lagen de slagingspercentages rond de zestig procent.

Ook de slagingspercentages bij de initiële examens waren lager. In 2016 schommelden de percentages tussen 53 en 59%, terwijl dit een jaar eerder nog ruim zestig procent was. Ook bij deze examens werden Vermogen en Inkomen slechter gemaakt. Verder valt op dat bij de initiële examens Zorgverzekeringen het aantal afgelegde examens aanzienlijk hoger lag (+70% naar ruim 5500 examens) maar dat de slagingspercentages daalden.

GEEN REACTIES