Meeste pensioenfondsen uit de gevarenzone

Meeste pensioenfondsen uit de gevarenzone
© Pixabay

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni licht gestegen van 109% naar 110%. Met mooie resultaten over juni maken de fondsen een goed eerste half jaar door.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

De fondsen stonden op 1 januari nog gemiddeld op een dekkingsgraad van 100%. Er heeft dus in zes maanden tijd een 10%-punten stijging plaatsgevonden. Fondsen die eerst dachten met kortingen te maken te hebben, kunnen nu mogelijk eerder aan indexeren denken. Ook fondsen die met hun toekomst bezig zijn, krijgen andere opties in beeld. Overigens toont de afgelopen periode aan dat ontwikkelingen snel kunnen gaan en deze situatie ook zo weer kan omslaan, waarschuwt Aon.

Lastige keuzes
“Het is positief dat de fondsen er weer wat beter voorstaan en de kortingsdreiging wat is verminderd. Hiermee komt het denken over indexeren weer wat dichterbij”, zegt Frank Driessen, chief executive officer van Aon’s Retirement Solutions. “Maar toch zal dit fondsen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel ook voor een lastige opgave stellen. Er moet sprake zijn van evenwichtigheid en wat is dan evenwichtig? Stop je overschotten in een compensatiedepot ten gunste van de actieven, of gaat het in een solidariteitsreserve waar de uitkeringsgerechtigden misschien meer profijt van hebben? De voorbereiding op het nieuwe contract brengt lastige keuzes met zich mee en in een dergelijk omvangrijk besluitvormingstraject is zorgvuldigheid van belang.”

Indicatieve beleidsdekkingsgraad
De indicatieve beleidsdekkingsgraad van de pensioenfondsen, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, is gestegen naar ruim 101%. Deze dekkingsgraad ligt boven het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 90%. Omdat 101% een gemiddelde betreft, zullen er ook fondsen zijn met een lagere beleidsdekkingsgraad. Met de stijgingen in de eerste helft van het jaar lijken de meeste fondsen uit de gevarenzone te zijn.

Verplichtingen gestegen
De rente daalde beperkt in juni. Per saldo daalde in een maand tijd de risicovrije rente over de eerste 40 jaar met gemiddeld 3 basispunten. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, daalde echter door de gefaseerde overgang naar de nieuwe systematiek (de aanpassing in de berekening van de UFR, die vanaf dit jaar stapsgewijs wordt doorgevoerd). Door deze twee effecten nam de waarde van de verplichtingen toe met ongeveer 0,9%.

Hoge groeiverwachtingen
De stijging van de dekkingsgraden hangt samen met het herstel van de economie. In juni kregen beleggers meer vertrouwen door het verdere herstel van de economie. De terugkeer naar ‘normaal’ in de meeste ontwikkelde landen leidde tot hoge groeiverwachtingen voor de wereldeconomie. De financiële markten lieten positieve rendementen zien. De aandelen van ontwikkelde, opkomende markten en vastgoed stegen met ruim 3%. In de vastrentende waardenportefeuille werd slechts een beperkt positief rendement behaald omdat het niveau van de rente nagenoeg gelijk bleef. De totale portefeuille behaalde een positief rendement van ruim 2%, aldus Aon.

GEEN REACTIES