Meer gedwongen woningverkopen met verlies

In de eerste drie kwartalen van 2010 hebben in totaal ongeveer 96.000 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat is bijna de helft meer dan in de eerste drie kwartalen van 2009 (65.000).

In ongeveer 74.000 gevallen betrof het de financiering voor de aankoop van een woning en in circa 22.000 gevallen een herfinanciering in verband met woningverbetering.

Van alle aankopen van woningen binnen de NHG-kostengrens van 350.000 euro, wordt nu ongeveer 80% gefinancierd met NHG.

Meer gedwongen verkopen met verlies

In de eerste drie kwartalen van 2010 zijn in totaal 985 declaraties ontvangen in verband met een gedwongen verkoop met verlies. Dit is ten opzichte van dezelfde periode in 2009 (545) een toename van 80%.

Deze toename van het aantal gedwongen verkopen laat zich vooral verklaren door een sterke groei van het aantal gedwongen onderhandse verkopen met verlies als gevolg van echtscheiding (45% van het totaal).

 

Minder gedwongen verkopen via de veiling

In 2010 heeft ongeveer 70% van de gedwongen verkopen plaatsgevonden door onderhandse verkoop via een makelaar en 30% via de veiling. Dat is een trendbreuk die zich vanaf 2007 heeft ingezet. In dat jaar was het aantal executoriale verkopen via de veiling nog hoger dan het aantal gedwongen onderhandse verkopen. De positieve trendbreuk is het gevolg van de toename van het aantal onderhandse verkopen door echtscheiding alsmede de inspanningen van geldgevers gericht op het bevorderen van gedwongen onderhandse verkoop in plaats van executoriale verkoop via de veiling.

“Het is voor alle bij een onvermijdelijke gedwongen verkoop betrokken partijen van groot belang een zo hoog mogelijke opbrengst van de woning te realiseren teneinde een eventuele restschuld voor de consument zo veel mogelijk te beperken,” stelt Karel Schiffer. “Het beleid gericht op onderhandse verkoop in plaats van executoriale verkoop werpt zijn vruchten af.”

GEEN REACTIES