Verzekeringsdichtheid zzp-ers nog kleiner dan verwacht

Slechts een klein deel van de zzp-ers is verzekerd tegen ziekte (20%) of arbeidsongeschiktheid (36%). Die percentages zijn nog lager dan uit eerder onderzoek naar voren kwam. Voor circa driekwart van de respondenten is de onderneming de enige persoonlijke inkomstenbron. 42% van de zzp-ers heeft onvoldoende gezinsinkomen als het inkomen uit de onderneming wegvalt. Dit blijkt een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met het onderzoeksbureau EIM in het kader van het Onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap. Dit is de eerste meting om de ontwikkelingen en economische positie van zelfstandigen structureel te volgen. Circa 2.000 zzp-ers uit verschillende sectoren doen er twee keer per jaar aan mee.

Andere uitkomsten:

  • Zzp’ers dragen over het algemeen niet vaak verzekeringspremies af;
  • Alleen aansprakelijkheidsverzekeringen zijn gemeengoed onder zzp-ers (72%);
  • Per sector bestaan behoorlijke verschillen in de afdracht van verzekeringspremies. Zzp-ers in de landbouw en in de Bouw dragen veel vaker premies af dan bijvoorbeeld zzp’ers in de dienstverlening. Binnen de dienstverlening zijn de zzp-ers in de zakelijke dienstverlening vaker dan gemiddeld verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, terwijl zzp-ers in de zorg en welzijn vaker een aansprakelijkheidsverzekering hebben.
  • Hoogopgeleide zzp-ers dragen 5% minder vaak premies af dan de gemiddelde zzp-er.
  • Reservering voor de oudedagvoorziening vindt slechts in de helft van de gevallen plaats. in de bouw en de zakelijke dienstverlening zet men vaker een bedrag aan de kant voor de oudedagvoorziening (respectievelijk 59 en 56%). In de handel, horeca en reparatie en de transport, communicatie en opslag heeft men minder vaak een pensioenvoorziening (42%).
  • Reserveringen voor de oudedagvoorziening verschillen niet significant naar opleidingsniveau.

Is er nog voldoende inkomen als de inkomsten uit de onderneming geheel of grotendeels weg zou vallen?

Bij de beantwoording van deze vraag werd ook het inkomen van andere gezinsleden in beschouwing genomen.42% van de zzp-ers geeft als antwoord dat de (eventuele) andere inkomsten onvoldoende zijn om te voorzien in de levensbehoeften. Voor een kwart geldt dat het inkomen van de levenspartner zou volstaan. Een klein aandeel van de zzp-ers kan bogen op voldoende extra inkomsten uit een dienstbetrekking (6%).

Degenen met voldoende inkomen uit financiële buffers (15%) of uit andere financiële bronnen (10%) zijn iets talrijker. Daarvan noemde een groot deel hun pensioen als de inkomstenbron waardoor men het nog lang vol kan houden, mocht het inkomen uit de onderneming wegvallen.

GEEN REACTIES