Meer fraudeurs betrapt bij zakelijke verzekeringen

Meer fraudeurs betrapt bij zakelijke verzekeringen

De aanpak van verzekeringsfraude blijft effectief, zegt het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Verzekeraars meldden in totaal bijna 13.000 gevallen van aantoonbare verzekeringsfraude aan het CBV. Het gaat daarbij om fraude bij acceptatie en bij claims. Opvallend is wel dat er een verschuiving plaatsvindt van particuliere naar zakelijke verzekeringen: het aantal frauduleuze particuliere claims nam af met 14% terwijl het aantal fraudes bij zakelijke verzekeringen met 13% toenam. In totaal zorgde de fraudebestrijding door de verzekeraars ervoor dat een bedrag van 85 miljoen euro niet naar de fraudeurs is gegaan.

Extern verwijzingsregister groeit

In 2020 werden er 1.061 fraudes ontdekt bij de zakelijke verzekeringen. In 2021 was dat met 1.198 zo’n 13% meer. Fraudeurs kunnen opgenomen worden in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Met behulp van dit register worden de gegevens van fraudeurs onderling gedeeld door financiële instellingen. Het aantal zakelijke fraudeurs in het EVR is meer dan verdubbeld.

Een ander, nieuw, hulpmiddel bij het bestrijden van fraude is het model ‘Evaluatie incidenten en interne kwetsbaarheden’. “Het model geeft afdelingen Veiligheidszaken handvatten om kwetsbaarheden bij de verzekeraar te identificeren en te analyseren”, aldus het Verbond. Verzekeraars krijgen met dit instrument hulp om het fraudeurs en criminelen moeilijker te maken door interne kwetsbaarheden aan te pakken.

Fraude bij autoverzekering meest populair

De autoverzekering is veruit het meest in trek om te proberen een slaatje uit een claim te slaan. Maar liefst 54% van de fraudegevallen heeft met deze verzekering te maken. Ook de inboedelverzekering (26%) en de aansprakelijkheidsverzekering (12,5%) zijn vaak het doelwit van fraudeurs. Niet vreemd, aangezien er meer kans is om een niet helemaal correcte claim in te dienen bij verzekeringen waar veel schades geclaimd worden.

Niet al te slim

Fraudeurs lijken niet altijd even goed na te denken voordat ze een foutieve claim indienen. Een beetje slim onderzoek van de verzekeraar leidt er soms toe dat de kwaadwillende verzekerde pech heeft. Zo noemt het Verbond het verhaal van een vrouw van wie een paar dure schoenen gestolen zou zijn bij een inbraak. Als bewijs dat ze deze schoenen daadwerkelijk had gehad, stuurde ze een foto op waarop ze die schoenen droeg. De foto bleek echter drie weken na de inbraak gemaakt te zijn. Een les dus voor fraudeurs: zorg dat je je verhaal goed op orde hebt, want met de huidige mate van fraudebestrijding val je zomaar door de mand.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES