Levensloopsaldo in 2013 opneembaar tegen 80%-regeling

Het is in 2013 mogelijk om het gehele tegoed ineens op te nemen, waarbij 80% van het tegoed in de heffing wordt betrokken.

Het thans geldende overgangsrecht levensloopregeling geldt voor deelnemers aan de levensloopregeling met een levenslooptegoed van ten minste € 3000 tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. In de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan c.a. wordt de mogelijkheid geschetst om het overgangsrecht met ingang van 2013 te beperken tot 9 jaar, waardoor het overgangsrecht wordt afgeschaft per 1 januari 2022.

Bestedingsvrij

Dit nieuwe overgangsrecht houdt verder in dat de opname van het levenslooptegoed bestedingsvrij mogelijk wordt en dat het in 2013 mogelijk wordt om het gehele tegoed ineens op te nemen, waarbij maar 80% van het tegoed in de heffing wordt betrokken (de 80%-regeling).

Door dit nieuwe overgangsrecht zou een budgettaire opbrengst optreden. In de eerste plaats omdat er minder en minder lang ingelegd zal worden in de levensloopregeling.

De opbrengst wordt geschat op € 15 miljoen. Dit bedrag wordt ingezet om de renteaftrek van de restschuldregeling te verhogen van vijf tot tien jaar (zie: Restschuldregeling krijgt terugwerkende kracht en wordt verlengd)

GEEN REACTIES