Leidraad actief en passief beleggen

De AFM heeft de “Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant” gepubliceerd.

Hierin roept zij financiële ondernemingen op bewuster om te gaan met actief en passief beleggen, in het belang van de klant. Daarnaast bevat de leidraad een aantal aanbevelingen voor de aanbieders van beleggingsproducten, de financiële onderneming die deze beleggingsproducten in zijn assortiment opneemt en de adviseur of vermogensbeheerder die deze beleggingsproducten voor een klant selecteert. De AFM wil met deze leidraad financiële ondernemingen ertoe bewegen om ten aanzien van actief en passief beleggen het klantbelang centraal te stellen.

“Veel financiële ondernemingen verkiezen voor hun particuliere klanten actief beheerde beleggingen boven passief beheerde beleggingen, terwijl passief beheerde fondsen een goed, zo niet beter, alternatief kunnen zijn.”

“Op basis van wetenschappelijk onderzoek kan”, aldus AFM, “niet gesteld worden dat actief beleggen per definitie beter is dan passief beleggen en andersom. Wetenschappelijk onderzoek is kritisch over de prestaties van actieve fondsen. De financiële onderneming dient zich te realiseren dat het bijzonder moeilijk is vooraf de actieve fondsen te selecteren die, na aftrek van kosten, een hoger rendement dan de index zullen behalen. Daarnaast behalen zowel actieve als passieve beleggingen als groep na aftrek van kosten een lager rendement dan de index. Financiële ondernemingen zouden dus niet automatisch voor actief of passief beleggen moeten kiezen.”

Hoewel verschillende financiële ondernemingen stappen zetten om het klantbelang centraal te stellen bij de keuze voor actief of passief beleggen, ziet de AFM dat nog niet alle partijen zich voldoende bewust zijn van passieve alternatieven en onvoldoende de afweging maken tussen actief en passief beleggen.

De AFM moedigt financiële ondernemingen onder meer aan om:

  • Kritisch naar het huidige productaanbod en adviespraktijk te kijken. Daarnaast verwacht de AFM een extra kritische houding met betrekking tot ETF’s waarvan het risicoprofiel van de ETF sterk kan afwijken van het risicoprofiel van de onderliggende index, zoals synthetische ETF’s die niet de onderliggende index aankopen, maar een swap op de rendementen van de onderliggende index afsluiten.
  •  Bij (beleggings)advies en vermogensbeheer een gedegen afweging te maken tussen actieve en passieve beleggingen voor de klant per beleggingscategorie.
  •  De klant te wijzen op objectieve informatie over actief en passief beleggen..

Een breder perspectief op de selectie en afwegingen in dit beleggingsproces wordt gegeven in de ‘Leidraad aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer’, die in november 2011 verschijnt.

GEEN REACTIES