Spaarders hebben meer controle over hun financiën

Jonge spaarders weten meer over geldzaken dan leeftijdsgenoten die niet sparen. Dat blijkt uit een onderzoek van de ING.

Vroege spaarders hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel dan niet-spaarders. Ze kiezen eerder voor sparen dan lenen, betalen rekeningen direct en hebben een beter financieel overzicht. Jonge spaarders weten ook meer over geldzaken dan leeftijdsgenoten die niet sparen. Dat blijkt uit een onderzoek van de ING naar sparen onder jeugd, jongeren en volwassenen. Ouders geven het goede voorbeeld: 73% van de spaarders geeft aan dat ouders ook spaarden, tegen 46% van de niet-spaarders.

Kinderen (5-12)

Van de jeugd in de leeftijd 5 tot 12 jaar heeft 90% een spaarpot en 83% een spaarrekening. Maar liefst 98% van de jonge spaarders leert het sparen van hun ouders. Er wordt vaak gespaard ‘voor later als ik groot ben’. Ook sparen voor spelcomputers en speelgoed doen kinderen graag. Sparende kinderen krijgen gemiddeld minder zakgeld (€ 2,32 tegen € 2,60 tegen niet spaarders) maar krijgen wel vaker zakgeld (92% tegen 81%). Ongeacht of kinderen sparen, verzamelen doen ze graag. Bijna 9 op de 10 kinderen verzamelen iets. Voetbalplaatjes, Lego en ‘vrienden op internet’ worden het meest verzameld. Een opvallende reden om niet te sparen blijkt: “Ik spaar niet want mijn spaarpot zit al vol”.

Jongeren (12-18)

Ook bij jongeren (12 tot 18 jaar) geldt dat sparende ouders de kans op sparen vergroten. Van de jongeren die sparen zegt 87% dat hun ouders sparen, terwijl bij de niet-spaarders 71% van de ouders sparen. Jongeren staan vaak onverschillig tegenover sparen, maar als ze sparen geeft ze dat een gevoel van trots over hun prestatie. De meerderheid van de jongeren (58%) had geen specifieke reden om te beginnen met sparen. Populaire spaardoelen zijn ‘voor later’, rijbewijs en vakantie. Sparende jongeren zeggen vaker dat ze een goed financieel overzicht hebben.
Opvallend is dat bijna 8 op de 10 sparende jongeren (77%) en meer dan 6 op de 10 niet-sparende jongeren (63%) denken dat spaarders succesvoller zijn dan niet-spaarders. Vaker dan volwassenen zijn jongeren het eens met de stelling ‘eerst sparen, dan kopen’. Een opvallende reden voor jongeren om niet te sparen blijkt: “Waarom zou ik? Wat ik nu in drie jaar spaar, verdien ik later in een maand.”

Volwassenen

Veel ouders en grootouders sparen voor hun kind (54%) of kleinkind (10%). Bijna driekwart daarvan heeft daarvoor een rekening geopend op naam van het kind of kleinkind (74%). Het sparen begint vaak al vroeg: in 70% van de gevallen was het kind of kleinkind jonger dan 4 jaar. Zeven op de 10 volwassenen (71%) spaart niet omdat ze het geld niet hebben. Dertien procent zegt eerst een lening af te willen lossen voordat ze beginnen met sparen. Bijna 9 op de 10 van de spaarders (87%) betaalt direct de rekeningen, dat geldt slechts voor 7 op de 10 van de niet-spaarders (69%). In het algemeen zeggen spaarders meer controle te hebben over hun financiën: sparen geeft rust. Een opvallende reden voor volwassen om niet te sparen blijkt: “De economie op gang helpen.” Of dat ook daadwerkelijk zo is, is niet onderzocht in dit onderzoek.

GEEN REACTIES