Legal helpt bij 4 miljard expirerende oude regime lijfrentes

Legal & General rekent tot eind 2014 geen aankoopkosten (0,6 %) over beleggingen in het Particulier Pensioen Plan en waarschuwt voor valkuilen.

De verzekeraar zich op consumenten die in de komende maanden te maken krijgen met expirerend lijfrentekapitaal oud regime.

Jaarlijks gaat het hierbij om ruim 8 miljard euro vrijkomend kapitaal. Waarvan naar schatting 4 miljard euro volgens de fiscale regels van het oude regime. Een aanzienlijk deel van de expiraties vindt in het laatste kwartaal van het jaar plaats.

Toch nog even doorwerken

In de praktijk blijkt dat veel verzekerden waarvan de verzekering expireert de uitkering nog niet direct nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De expiratie van het lijfrentekapitaal komt eigenlijk voor hen te vroeg. Het nu tot uitkering laten komen van het lijfrentekapitaal is dan voor hen fiscaal en ook financieel onaantrekkelijk, gezien de lage rente als hij geen uitkering ineens wil!

Oud regime polissen

Naar schatting de helft van de lijfrentes die nu en in de komende jaren vallen onder de fiscale regels van het oud regime. Deze regels bieden de verzekerde een veel grotere vrijheid in de wijze waarop zij met het expirerende lijfrentekapitaal kunnen omgaan.

Advies is noodzakelijk: valkuil bij bancair

Verzekerden die het vrijkomende kapitaal van hun oud regime lijfrente niet nodig hebben, kunnen besluiten voor het vrijkomende kapitaal een nieuwe (uitgestelde) lijfrente aan te schaffen. Dit kan door storting op een bancaire lijfrenterekening of door het afsluiten van een uitgestelde lijfrenteverzekering. Voor de consument is het van groot belang te beseffen dat bij storting op een bancaire lijfrenterekening de voordelen van het oud regime vanaf dat moment verloren gaan terwijl die bij het afsluiten van een uitgestelde lijfrenteverzekering juist behouden blijven.

Particulier Pensioen Plan

Wanneer een verzekerde te maken krijgt met een expirerend lijfrentekapitaal waarvan hij de uitkering op dit moment nog niet nodig heeft, behoudt hij in het Particulier Pensioen Plan de volgende rechten:

• Oud regime recht blijft behouden.

• Klant besluit zelf wanneer de uitkering start en hoe hoog deze is. Ook vóór 65-jarige leeftijd.

• Mogelijkheid tot schenking van de uitkering(en) of verzekering aan (klein)kinderen.

• De lijfrente ingangsdatum uitstellen tot 79-jarige leeftijd.

• Met kortlopende tijdelijke lijfrente-uitkeringen het inkomen op gewenst niveau brengen.

• Opnames mogelijk voor extra aanvullend inkomen (zonder aankoop lijfrente).

Bij overlijden krijgen de nabestaanden 90% uitgekeerd als lijfrente (waarde vervalt dus niet aan de maatschappij!).

Naast het behoud van de oud regime rechten geldt als extra voordeel dat er geen aankoopkosten hoeven te worden betaald over de aan te kopen beleggingen in het Particulier Pensioen Plan voor alle ruim 90 beleggingsfondsen, waaruit kan worden gekozen.

Waardevolle tips AFM

“De AFM heeft in 2013 in haar rapport Onderzoek naar dienstverlening bij expirerende lijfrentes waardevolle tips gegeven aan aanbieders en adviseurs", aldus drs. Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General.

"Bij het opnieuw redigeren van onze informatie rondom expirerend lijfrentekapitaal hebben wij hier dankbaar gebruik van gemaakt. Het rapport maakt duidelijk dat ook advisering bij expirerende lijfrentes een echt adviesproduct is waarop de wettelijke adviesregels van artikel 4:23 Wft gewoon van toepassing zijn. Wel bieden de nieuwe inzichten rondom Dienstverlening op Maat klant en adviseur de mogelijkheid om, afhankelijk van de complexiteit, meer of minder uitgebreid te adviseren waardoor bij eenvoudige situaties voor de klant de advieskosten beperkt kunnen blijven”.

“Ik denk, aldus Dolders, dat het in de komende maanden vooral ook belangrijk is om consumenten duidelijk te maken dat de keuze voor een bancaire lijfrenterekening wellicht een makkelijke en goedkope oplossing lijkt, maar daarbij vergeten wordt dat de gunstige oud regime voordelen voor de klant daarmee verloren gaan. De AFM wijst er dan ook nadrukkelijk op dat de klant dit moet weten maar ook inzicht moet hebben in wat dit in zijn situatie voor consequenties kan hebben”.

GEEN REACTIES