Legal & General zet aanval in op banksparen

Legal Beleggen is een levensverzekering op basis van beleggen waarmee in zowel in box 1, als in box 3 vermogen wordt opgebouwd.

In box 1 wordt fiscaal vriendelijk vermogen opgebouwd voor een aanvullende oudedagsvoorziening. In box 3 wordt vrij vermogen opgebouwd.

Legal & General heeft deze nieuwe beleggingsproducten ontwikkeld als alternatief voor banksparen en beleggingsrekeningen. Theo Krins, manager Vermogensadvies van Legal & General: “Wij zien dat bij veel bancaire producten de keuze, net als in het verleden het geval was, beperkt wordt tot eigen huisfondsen van de bank. In de praktijk blijkt dat deze huisfondsen over het algemeen minder goed presteren dan fondsen van externe fondsaanbieders. Wij komen nu met een product waarin adviseur en klant kunnen kiezen uit prima presterende fondsen met een flexibel en transparant product tegen lage kosten. Hiermee krijgt beleggen een nieuw profiel en wordt de klant een onderscheidende oplossing geboden.”

Voordelen boven banksparen

Het nieuwe beleggingsproduct van Legal & General biedt ten opzichte van bancaire spaarproducten onder meer de volgende voordelen:

  • Overbruggingslijfrente is binnen de grenzen van het overgangsrecht mogelijk
  • Levenslange lijfrente mogelijk
  • Uitkering bij overlijden aan begunstigden.

 

Kostenstructuur

De kostenstructuur is als volgt:

  • Geen poliskosten
  • Geen afkoopkosten
  • Aankoop- en verkoopkosten: 0,50%
  • Vaste opslag per jaar: 0,02% over de waarde van de beleggingen voor dekking bij overlijden
  • Administratiekosten: 0,36% per jaar

 

Doelgroepen

Theo Krins: “Met onze oplossing voor het aanvullend pensioen richten wij ons op consumenten die zelf invloed willen hebben op de opbouw van pensioen. Dus ook invloed op de fondsen waarin wordt belegd. Daarnaast willen zij kunnen variëren in de omvang van de inleg. Periodes waarin meer financiële ruimte bestaat kunnen worden afgewisseld met periodes waarin lagere reserveringen kunnen worden gedaan. Bij het product voor vrij beleggen denken wij vooral aan de doelgroep die financiële reserves wil aanhouden voor toekomstige gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld extra zorginkoop of mogelijke toekomstige uitgaven zoals studie van (klein-)kinderen.”

Zonder beleggen geen vermogensopbouw

Drs. Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General: “De versobering van de sociale verzorgingsstaat dwingt burgers om zelf voor langere tijd financiële reserves aan te leggen. Gewoon sparen leidt door de lage rente en de fiscale belasting over spaargeld tot een negatief rendement. Om vermogen over langere termijn te laten groeien moeten consumenten, net als pensioenfondsen al doen, beleggen onderdeel laten uitmaken van hun vermogensopbouw. Met deze nieuwe producten denken wij voor een deel in deze behoefte te kunnen voorzien. Deze producten vragen om een begeleidend advies.

Ik denk dat de lage kosten, het brede palet aan fondsen waaruit gekozen kan worden, het ontbreken van huisfondsen en het onafhankelijke advies van een financieel deskundig adviseur in veel gevallen leidt tot een betere einduitkomst dan de bancaire spaarvarianten.”

GEEN REACTIES