Solvabiliteit Legal & General onder Solvency II ruim boven 300%

In een constant krimpende levenmarkt weet Legal & General goed overeind te blijven; sterker: de verzekeraar kan bogen op een toename van nieuwe levenproductie in 2014 met 8,4%.

Minstens zo opmerkelijk als de omzetgroei kan de stijging van de winst genoemd worden. Na een dip in 2013 (toen het resultaat overigens ook positief was met ruim 21 miljoen) is in 2014 een resultaat bereikt dat zich bijna laat vergelijken met het topjaar 2012. De winst voor belastingen bedroeg in 2014 84,5 miljoen en na afdracht aan de fiscus 63,2 miljoen. Al is algemeen directeur Drs. Arno Dolders realistisch (en transparant) genoeg om enige nuance in die cijfers aan te brengen. “De winstontwikkeling is tegenwoordig erg sterk afhankelijk geworden van renteschommelingen. Het is niet meer dan eerlijk om ook het resultaat geschoond van deze schommelingen te noemen. In dat geval zou de winst zijn uitgekomen op zo’n 30 miljoen euro.”

Structureel gezonde portefeuille

Mede dankzij de goede resultaten laat de solvabiliteit over de jaren een stijgende lijn zien. De waarschuwingen die DNB met enige regelmaat richt aan de levenbranche in het algemeen kunnen niet bedoeld zijn voor Legal & General. De Hilversumse verzekeraar had in 2014 een aanwezig vrij vermogen van 236,4 miljoen tegenover een benodigd vermogen van 83,6 miljoen, waardoor de solvabiliteitsmarge uitkwam 283%. “We hebben nu nog te rekenen met Solvency I”, licht Dolders toe. “In 2016 treedt Solvency II in werking en voor de meeste verzekeringbedrijven zullen deze nieuwe regels de solvabiliteitspercentages onder druk zetten. Solvency II leidt voor ons juist tot een stijging van deze solvabiliteit. Zouden de nieuwe regels nu al gelden dan bedroeg de solvabiliteit ultimo 2014 voor ons 330%.”

2014: een cruciaal jaar

Dolders zal de jaarcijfers over vorig jaar met meer dan normale spanning gevolgd hebben. Zoals bekend waren de vooruitzichten voor de levenmarkt als geheel weinig florissant. Voor Legal & General was dat reden om pro actief op de verwachte (en naar inmiddels bekend is ook uitgekomen) ontwikkelingen te reageren. De verzekeraar heeft in 2014 ingezet op wat zij noemt ‘een focusstrategie’. Dolders licht toe: “De onderneming heeft een koerswijziging ondergaan. Daarbij valt goed te prognosticeren tot welke structurele kostendaling dat leidt, maar echte zekerheid of die wijziging leidt tot de beoogde toename van volume en winst is er natuurlijk niet. Aan het eind van het jaar bleken die onze verwachtingen zelfs te hebben overtroffen.”

De focusstrategie houdt in dat de maatschappij zich volledig richt op de markten van overlijdensrisicoverzekeringen, beleggingsverzekeringen en collectief pensioen. Gestopt is met de activiteiten op de markt van de bankspaarproducten.

Keuze voor intermediaire kanaal

Een jaarlijks terugkerende vraag is of Legal & General ervoor blijft kiezen om haar producten exclusief via onafhankelijke adviseurs aan te bieden. Ook nu luidt het antwoord kort en bondig: “Ja”. Dolders: “Levensverzekeringen zijn geen pakken hagelslag die de consument in de supermarkt van het schap pakt. Het zijn producten die passen binnen een advies, waarin de persoonlijke situatie van de consument is geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit is het werk van deskundige, onafhankelijke adviseurs. Het is bovendien in onze beleving een mythe om te denken dat directe tekening goedkoper is dan de eigen producten via onafhankelijk financieel adviseurs aan consumenten ter beschikking te stellen.”

GEEN REACTIES