Legal & General: wij zien onszelf als de PPI 2.0

Dolders ziet niets in garanties binnen beschikbare premieregelingen: die dragen niet bij aan een toekomstbestendig pensioen.

Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General Nederland, heeft een kleine 200 adviseurs verbonden aan zijn pensioenprogramma. Uiteraard zijn zij in het bezit van het Wft-diploma Pensioenverzekeringen. “Maar zeker zo belangrijk is, dat zij bereid waren te investeren in een opleiding gericht op onze producten. Wij bieden bijvoorbeeld met Prisma Pensioen een uitstekende collectieve regeling, inclusief nabestaandenpensioen en met Anw-hiaat en arbeidsongeschiktheid als opties. De inleg kan op maat belegd worden via lifecycle-constructies. Kijk, dat product staat er en het is aan ons dat zo goed mogelijk te servicen en de beleggingsmogelijkheden optimaal te benutten. Maar het is de adviseur die het product voor de onderneming vertaalt in maatwerk. Toegesneden op de wensen en mogelijkheden van de werkgever en daarbij tegelijk het belang dienend van de werknemers. Dat vraagt van de adviseur dat hij het product van voor tot achter kent. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van aanbieder en adviseur, waarin de Wft-module Pensioenverzekeringen natuurlijk niet in voorziet.”

Wft-module

Nu we het daar toch over hebben, wil Dolders over die Wft-module nog iets kwijt. “Wij steunen het feit dat de wetgever specifieke eisen stelt aan advisering en bemiddeling met betrekking tot pensioenen. Maar ik vraag me wel af of men daarbij de juiste keuzes heeft gemaakt. Er is slechts één niveau”, legt hij zijn bezwaar uit. “Een niveau waarbij ook adviezen verstrekt kunnen worden aan grote ondernemingen. De vraag is of deze eisen ook nodig zijn voor adviseurs die bijvoorbeeld kleine detaillisten adviseren. Het gevolg is dat eind 2013 misschien duizend adviseurs een diploma hebben gehaald. En vergeet niet: dan heb je het niet over duizend verschillende adviespunten, maar een stuk minder, omdat bij veel bedrijven meerdere adviseurs zijn opgeleid. Het lijkt me niet dat dan voldoende adviespunten overblijven voor met name de kleinere ondernemingen om laagdrempelig advies op het gebied van pensioenen te kunnen krijgen.”

Witte vlek

Dat staat haaks op de pensioensituatie zoals die inmiddels in Nederland gegroeid is. Dolders: “Met bijna een miljoen zzp-ers is er sluipenderwijs een gigantisch witte vlek ontstaan op pensioengebied. Die vlek wordt groter en groter. Om de armoede van de toekomst vóór te zijn lijkt het tijd om de zzp-ers te verplichten tot een minimum zekerheidspakket. Een basisvoorziening die voorziet in de risico’s van arbeidsongeschiktheid en ouderdomsfinanciering. Gebeurt er op dit gebied niets, dan zal de samenleving hiervan schade ondervinden. Hoe eerder er maatregelen genomen worden, hoe beperkter die schade kan blijven.”

Zo lang er geen sprake is van een wettelijke verplichting ligt hier een belangrijke taak voor de onafhankelijke adviseur. ‘Dat klopt”, beaamt Dolders, maar datzelfde geldt voor het totale gebied van de oudedagsvoorzieningen. Het is mijn stellige overtuiging dat consumenten wat dat betreft veel meer moeten gaan denken vanuit het koopkrachtaspect dan in netto bedragen, zoals nu nog teveel gebeurt. Zou de bevolking daadwerkelijk inzicht hebben in koopkracht van de pensioenrechten die men opbouwt dan zal dit een massaal schokeffect teweeg brengen.”

Ligt hier geen taak voor de pensioenaanbieders en –adviseurs? PPI’s bijvoorbeeld beroepen zich erop volledig transparant te zijn. “Maar menen wel gerechtigd te zijn om andere kosten dan beheerkosten in rekening te brengen van premievrije rechten. Een soort muis die de kaas langzaam op knabbelt. Heel transparant, maar dan wel in strijd met de pensioenwet.”, antwoordt Dolders. “ Wij beleggen 100% van de inleg van de werknemers en brengen de kosten voor de uitvoering van de regeling uitsluitend bij de werkgever in rekening. Bovendien hebben wij alles onder één dak: beleggingsadministratie en verzekeringsadministratie. Daarom zien wij ons Prisma product als de PPI 2.0.”

Geen garanties

Missen we in het Prisma pensioen de garantiemogelijkheid? “Garanties bieden we niet. Als je nagaat dat een tienjarige obligatie op dit moment zo’n 1,6% per jaar oplevert, dan kan je moeilijk volhouden dat garanties bijdragen aan een duurzame pensioenvorming. De pensioendeelnemer is beter af als hem goede fondsen aangeboden kunnen worden, die op een lifecycle-manier ingepland kunnen worden. Ook kunnen de werknemers bij ons de eindresultaten on line inzien en op dat platform zelf switchen.”

GEEN REACTIES