Legal focust zich bij ICT-ontwikkeling op het adviesproces

Met de komst van de nieuwe ICT Manager Johan Simons gaat Legal & General het financieel advies toegankelijker en goedkoper maken als ondersteuning van de financieel adviseur.

Per 1 januari 2015 is Johan Simons in dienst getreden van Legal & General als ICT manager. Hij volgt daarmee Francis Vanoni op die na een 28- jarige loopbaan bij Legal & General met pensioen gaat.

Simons (45) werkte voorheen bij AON plc. Als laatste in de functie van Head of IT Gobal Products Group. Johan Simons volgt in deze functie Francis Vanoni op

Acceleratie van verandering binnen sector

“In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van de technologie onze sector al veranderd, aldus Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General. Ik denk dat we nu zien dat dit veranderingsproces accelereert. De digitalisering van werkprocessen krijgt bijvoorbeeld steeds meer vaart. Maar ook de kennis en het gebruik van data-analyses ontwikkelt zich in een razend tempo. Dit leidt tot de mogelijkheid van meer verfijndere premiestellingen. ICT wordt daarmee nog belangrijker dan het nu al is. Als Legal & General is het onze taak om niet alleen onze eigen processen te optimaliseren maar ook en vooral te zorgen dat de effectiviteit van de keten klant/adviseur/bemiddelaar/aanbieder waar mogelijk verder verbeterd wordt.”

Advies toegankelijker en goedkoper

De afgelopen jaren heeft het accent gelegen op efficiencyverbetering van aanvraagprocessen (denk aan Digitale Gezondheids Verklaring ) en het ontwikkelen van portalen voor intermediair en klanten. Een volgende stap is het digitaliseren van het adviesproces. Multi-channel oplossingen maken financieel advies toegankelijker en goedkoper. Dit als ondersteuning van het advies door de financieel adviseur. Een goed voorbeeld is de inzet van digitale tools om het inventarisatie- en analyseproces te verkorten. Hoe beter de gegevens van de klant elektronisch kunnen worden aangeleverd. Hoe korter de doorlooptijd en hoe goedkoper het advies, des te groter de groep consumenten die bereid is voor advies te betalen.

Ook zal technologie in toenemende mate worden ingezet voor het opbouwen van een centraal klantbeeld en het digitaal onderhouden van klantcontact. Ik signaleer dat strategisch minder belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de model samenwerkingsvoorwaarden meer aandacht krijgen dan het samen als aanbieders en adviseurs nadenken over de consequenties van de technologische ontwikkelingen, terwijl juist daar de winst te halen is”, aldus Arno Dolders.

Efficiencyverbetering binnen keten staat centraal

Legal & General is een lean organisatie waarin de informatiesystemen al gericht zijn op de snelheid van processen en het beperken van fouten. Op dit punt heeft Legal & General door de jaren heen een mooie reputatie opgebouwd, aldus Johan Simons. We zien dat de totale markt deze beweging nu doormaakt. Verdere innovatie is noodzakelijk om onze voorsprong te behouden door juist te zorgen dat de ICT functie blijft uitgaan van efficiencyverbetering van de communicatie en processen binnen de driehoek klant, adviseur en Legal & General.

GEEN REACTIES