Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

In deze nieuwsbrief verstrekt de Belastingdienst informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In de nieuwsbrief wordt verwezen naar het ‘Handboek Loonheffingen 2014’. Het ‘Handboek Loonheffingen wordt begin

februari 2015 gepubliceerd.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

1 Veranderingen in de werkkostenregeling

2 Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders

3 Veranderingen in de premiekortingen jongere werknemers en in dienst nemen oudere werknemers

4 Premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015

5 80%-regeling voor afkoop van levenslooptegoed heringevoerd

6 80%-regeling stamrechten vervalt

7 AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 3 maanden

8 Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten

9 Digipoort vervangt BAPI-kanaal en FOS-kanaal per 1 maart 2017

10 Veranderingen in de heffingskortingen

11 Pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) vervalt

12 Pseudo-eindheffing backservices pensioenen vervalt

13 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: contractonderzoek vervalt

14 Verklaring arbeidsrelatie 2014 blijft tijdelijk ook in 2015 geldig

15 Bijtelling voordeel privégebruik auto

16 Indexering boetes

17 Loonbelastingtabellen: nieuwe kolom in de tabel bijzondere beloningen

18 Veranderingen in de pensioenregelingen

19 Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap ZW

20 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2015

GEEN REACTIES