Legal focust op adviesgevoelige verzekeringen

Legal & General gaat zich volledig concentreren op de kerngebieden overlijdensrisicoverzekeringen, beleggingsverzekeringen en pensioenen.

Drs. Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General : Wij richten ons op die gebieden waar de consument gebaat is bij financieel advies van een onafhankelijk adviseur en ook bereid is hiervoor de adviseur adequaat te belonen. Als levensverzekeraar blijft Legal & General zich richten op de kerngebieden overlijdensrisicoverzekeringen, beleggingsverzekeringen en collectief pensioen.”

Adviesbehoefte zal toenemen

Dolders: “De adviesbehoefte van consumenten zal toenemen. Keer op keer zien we dat de politiek keuzes maakt die de facto betekenen dat de burger zelf meer eigen verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn financiële welzijn. Of het nu gaat om de studiefinanciering van de kinderen, versobering van pensioenregelingen, of de fiscale ondersteuning van het eigen woningbezit. Het beeld is telkens hetzelfde: de burger moet meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor zijn financiële toekomst. Er doen zich dan twee problemen voor. In de eerste plaats realiseert hij zich onvoldoende wat de consequenties van deze maatregelen zijn voor zijn persoonlijke situatie. En in de tweede plaats, wanneer deze consequenties hem wel duidelijk zijn dan wordt hij geconfronteerd met de vraag hoe hij zijn beschikbare financiële middelen optimaal kan inzetten om in zijn behoefte te voorzien. Aanreiken van inzicht en helpen goede keuzes te maken zal daarmee een belangrijke en naar onze verwachting groeiende markt worden. Verzekeraars en onafhankelijke adviseurs kunnen daar veel waarde bieden.”

Adviesbehoefte bankspaarproducten beperkt

De consequentie van deze focus is dat Legal & General zich terugtrekt als aanbieder van bankspaarproducten.

Arno Dolders: “Deze markt wordt door het provisieverbod gedomineerd door banken die deze producten grotendeels direct aanbieden. De adviesbehoefte van klanten bij bankspaarproducten is beperkt gebleken. De concurrentie spitst zich daarom in toenemende mate toe op de hoogte van aan- en verkoopkosten en beheersfees. Omdat perspectief op voldoende schaalgrootte ontbreekt, kan Legal & General voor consumenten op langere termijn een onvoldoende prijs/prestatie leveren. Zeker ook gezien onze keuze om niet als direct writer deze spaarmarkt te willen betreden, hebben we besloten onze bankspaaractiviteiten te beëindigen”.

Expansie op verzekeren en pensioenen

Ten aanzien van de activiteiten op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen, beleggingsverzekeringen en collectief pensioen ziet Legal & General goede mogelijkheden voor verdere groei. Op alle drie de gebieden is Legal & General succesvol. Arno Dolders: “We willen ons daar blijven onderscheiden met excellente en transparante producten die worden aangeboden via onafhankelijke financieel adviseurs. We willen de komende jaren investeren in productvernieuwing en samen met onze distributiepartners innovatieve bedieningsconcepten ontwikkelen om gezamenlijk de klanten effectiever en efficiënter te kunnen bedienen”.

GEEN REACTIES