Lab moet innovatie verzekeraars aanjagen

Het Verbond van Verzekeraars lanceert het Innovatielab, dat een belangrijke aanjaag-functie krijgt om het innovatieve vermogen van verzekeraars te vergroten.

In het lab gaan verzekeraars met een aantal partners uitvinden hoe de sector moet inspelen op technologische en sociale trends, zoals 3D printen en de sharing economie.

Naar schatting wordt in 2025 liefst 550 miljard dollar besteed aan 3D-printing, rijden er veel zelfsturende auto’s rond en kunnen informatiespecialisten aan de hand van veranderingen in aankoopgedrag precies bepalen of mensen gaan trouwen, scheiden of een kind krijgen. Het zijn drie voorbeelden die de impact van technologische en sociaal-culturele trends onderstrepen.

Grote vraag is wat de gevolgen hiervan zijn voor verzekeraars. Bestaat de ‘traditionele’ autoverzekering over tien jaar nog? Wat betekenen deze trends voor aansprakelijkheid? En wat kunnen en mogen verzekeraars met alle data? Die vragen staan centraal in het Innovatielab, dat vooral tot doel heeft kennis te geven over trends en de impact daarvan in kaart te brengen. Het lab is een onderdeel van het programma VerzekeraarsVersterken, waarmee het Verbond de bedrijfseconomische positie van de sector wil versterken.

Innovatieparadox

Volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond is de noodzaak tot innoveren groot. “Er is sprake van een innovatieparadox: als het economisch goed gaat, is er geen incentive tot innoveren. Als het slecht gaat, is innovatie juist hard nodig, maar gaat het afwenden van bedreigingen op korte termijn voor. Met het Innovatielab willen we dat doorbreken.”

Het lab is geen laboratorium achter gesloten deuren waar onduidelijke vloeistoffen staan te pruttelen, maar een dynamisch aanjaagvehikel, waarbinnen tal van activiteiten worden ondernomen.

Zo organiseert het Verbond vier keer per jaar trendavonden over aansprekende thema’s als Big Data en de impact van technologie op de mens.

Daarnaast zijn in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit workshops ontwikkeld om een innovatiecultuur te bevorderen. Verder kunnen verzekeraars binnenkort trends monitoren via het Innovatieoog, een online tool die laat zien hoe snel trends zich voltrekken.

Innovatiepartners

Het Verbond heeft voor het lab vijf partijen bereid gevonden als innovatiepartner te fungeren: Microsoft, TNO, het ministerie van Economische Zaken, GfK en KPMG. Zij leveren tot en met 2016 een bijdrage aan het lab, onder andere door regelmatig innovatiesessies te organiseren

GEEN REACTIES