Kwaliteit hypotheekadvies vooruit gegaan

De AFM is positief over de verbeterde onderbouwing van zogenoemde explainsituaties; de rentevastperiode sluit goed aan bij de risicobereidheid van de klant.

In 2012 heeft de AFM voor de derde keer bij de tien grootste banken en verzekeraars als onderdeel van het Dashboard onderzoek gedaan naar het onderwerp hypotheekadvies. Bij vergelijking van de scores over de afgelopen drie jaren is duidelijk een opwaartse trend in de score waar te nemen. De gemiddelde score voor deze module is gestegen van een 2,4 (2010) en 3,1 (2011) naar een 3,5 in 2012. De AFM toont zich verheugd “dat marktbreed steeds meer het klantbelang centraal wordt gesteld op dit gebied”.

De AFM is met name positief over de verbeterde onderbouwing van zogenoemde explainsituaties (situaties waarin een hogere lening wordt verstrekt dan de standaardnorm voorschrijft). Explainsituaties worden meestal goed onderbouwd met cijfermatige en klantspecifieke gegevens.

Bij adviezen ten aanzien van de rentevastperiode sluit over het algemeen de duur van de rentevastperiode goed aan bij de risicobereidheid van de klant en is rekening gehouden met de mate waarin de klant fluctuaties in de maandlasten kan dragen.

Er is ook ruimte voor verdere verbetering. Bij het oversluiten van een hypothecaire lening wordt regelmatig nog onvoldoende informatie ingewonnen over de waarde van lopende opbouwverzekeringen. Ook worden nog te veel adviezen verstrekt bij een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden waarbij niet is vast te stellen of het geadviseerde bedrag aansluit op de risicobereidheid van de klant.

Kritiekpunten

Wat betreft het beleid omtrent hypotheekadvisering kunnen nog stappen gezet worden, al dan niet ingegeven door nieuwe regelgeving per 1 januari 2013. De AFM vindt het bezwaarlijk dat een aantal hypotheekverstrekkers nog steeds voorwaarden (clausules) hanteert waardoor het in bepaalde gevallen, zoals bij het doorstromen naar een ander huis, niet mogelijk is om boetevrij af te lossen. Soms wordt een rentekorting aangeboden, zonder dat vooraf duidelijkheid wordt geboden over de hoogte van de boeterente. Verder ziet de AFM een uitdaging in het beter (periodiek) inzichtelijk maken van de waarde van een verpand opbouwproduct.

GEEN REACTIES