Kunnen senioren minder lenen na pensioenakkoord?

Kunnen senioren minder lenen na pensioenakkoord?
© Pixabay

Het pensioenakkoord heeft tot gevolg dat burgers minder zekerheid hebben over het concrete pensioenbedrag dat ze straks ontvangen. Dit gaat consequenties hebben voor de woningmarkt, maar welke, is nog onduidelijk. De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, heeft toezichthouder AFM gevraagd om een richtsnoer te bieden over hoe hypotheekadviseurs in hun praktijk met deze feiten om moeten gaan.

Eind vorige week rondden de sociale partners hun besprekingen af over over de invulling van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. De resultaten liggen nu ter beoordeling bij de diverse achterbannen. Belangrijke onderdelen van het akkoord zijn dat het pensioen flexibeler wordt maar ook dat er vóórafgaand aan de pensioendatum minder zekerheid zal bestaan over het nominale bedrag dat de werknemer na de pensioendatum tegemoet kan zien. De verwachting is dat het nog geruime tijd duurt voordat alle details van het pensioenakkoord verder zijn uitgewerkt en vastgesteld.

Vergrijzing
Bij hypothecair krediet gaat het om transacties die vaak over een periode van 30 of meer jaar van grote invloed zijn op het financiële huishouden van individuele consumenten. Dit betekent dat nu al in veel gevallen de hypothecair planner in zijn of haar advies uitgebreid aandacht schenkt aan de vraag of de woonlasten ook na pensioendatum voor de consument draagbaar zijn. Met de vergrijzing zoals die nu in Nederland plaatsvindt, zal het aantal hypothecaire kredieten dat doorloopt na de pensioendatum in de komende jaren alleen maar sterk toenemen.

Tussenfase
Ronald Touwslager, voorzitter van de NVHP: “De uitkomst van het pensioenakkoord is van grote betekenis voor zowel de samenleving als geheel maar ook voor de individuele burger. We weten nu zeker dat het ‘oude’ systeem eindig is, maar de details van het nieuwe systeem zijn nog lang niet duidelijk. Dat kan zomaar een aantal jaren duren. Dat leidt wel tot de vraag hoe erkend hypothecair planners in deze tussenfase in hun advisering met deze ontwikkeling rekening moeten houden. Vragen die direct bij de adviseur zullen opkomen zijn bijvoorbeeld: Hoe kun je nu nog pensioeninkomen vaststellen? Kunnen senioren minder lenen? En wat betekent dit voor de woningmarkt?

“Wat belangrijk is”, aldus Ronald Touwslager, “is dat de adviezen die de adviseurs vandaag geven, worden beoordeeld met de kennis van morgen. Juist in dit soort bijzondere omstandigheden is het wenselijk dat onze toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten, ons helpt om goed te blijven adviseren door snel op dit onderwerp guidance te geven. Als NVHP hebben wij de AFM daartoe inmiddels dan ook uitgenodigd.”

Bron: NVHP

GEEN REACTIES