Krediettabel ook verplicht bij hypotheekreclame

De krediettabel moet worden opgenomen als een debetrentevoet of andere gegevens over de kosten van krediet worden vermeld.

De AFM vestigt hierop de aandacht omdat zij de laatste tijd steeds vaker ziet dat er reclame wordt gemaakt met hypotheekrentes en maandbedragen zonder dat daarbij de verplichte krediettabel is opgenomen. Om deze reden heeft de AFM een Vragen en antwoorden over de krediettabel opgesteld.

De regels over de krediettabel staan in artikel 53 Bgfo en gelden onder meer voor financiële dienstverleners die vergunningplichtige activiteiten verrichten. In dit artikel staat onder andere dat een krediettabel verplicht is, als in een reclame-uiting voor krediet een debetrentevoet of andere gegevens over de kosten van krediet worden vermeld.

De krediettabel moet ook worden opgenomen in een reclame-uiting voor hypothecair krediet als een debetrentevoet of andere gegevens over de kosten van krediet worden vermeld. In de definitie van krediet in de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen consumptief en hypothecair krediet.

In de Vragen en antwoorden geeft de AFM een voorbeeld van een krediettabel en beschrijft de aandachtspunten. Ook gaat de AFM op de vraag wat onder een reclame-uiting moet worden verstaan.

GEEN REACTIES