Scherper toezicht op kosten “oude levenpolissen”

© DNB

Voor elk product werd vroeger vaak een nieuw systeem opgetuigd. Er dreigt een kostenprobleem omdat de verkoopprognoses dikwijls te optimistisch waren.

Dit schrijft DNB in haar Nieuwsbrief Verzekeren van augustus.

De wijze waarop levensverzekeraars omgaan met hun ‘closed books’, krijgt een centralere rol in het toezicht. De toekomstige kosten van in het verleden verkochte producten zijn niet altijd gedekt. ‘Verzekeraars moeten ons overtuigen dat ze voor deze problematiek een goede oplossing hebben’, zegt verantwoordelijk beleidsmedewerker Niek Vogel.

Incourante producten

Levensverzekeraars hebben in het verleden een breed scala aan producten aangeboden. Veel van die producten zijn ‘closed books’, producten die niet meer worden verkocht, maar die voor bestaande klanten nog jarenlang doorlopen. Het gaat om een omvangrijke portefeuille. ‘In de krimpende markt voor levensverzekeringen kunnen de beheerkosten een probleem worden’, stelt Vogel, werkzaam bij de afdeling Toezicht Strategie. ‘Voor nieuwe producten werden in het verleden vaak nieuwe systemen opgetuigd. De vaste kosten daarvan zouden worden gedekt door de toekomstige verkoop. Maar de projecties van die verkopen zijn dikwijls te optimistisch geweest, dus dreigt voor incourante producten een kostenprobleem.’

Lastig

Een groot deel van de verzekeraars, maar niet allemaal, is zich daarvan bewust, constateert Vogel. ‘Dat hiervoor een oplossing gevonden moet worden, is evident. Je zou bijvoorbeeld alle incourante producten kunnen onderbrengen in één systeem, waardoor de beheerkosten lager worden. Maar zo’n systeem kost tijd en geld. In Groot-Brittannië is een markt voor closed-bookportefeuilles. Bepaalde partijen specialiseren zich in het consolideren ervan.

In Nederland is deze markt vooralsnog niet op gang gekomen. Er zijn nog geen deals geweest.’

Prioriteiten

DNB stelt bij het toezicht op closed books twee prioriteiten: een groter urgentiebesef bij verzekeraars van de problematiek en een goede doorrekening van de kosten. Vogel: ‘De markt voor levensverzekeringen is structureel gekrompen. Verzekeraars kunnen het kostenprobleem niet oplossen door meer omzet te maken. Een andere mindset is vereist. Daarnaast moeten verzekeraars doorrekenen in hoeverre aannames uit het verleden over de kosten kloppen. Ze moeten helder hebben welke kosten variabel zijn en welke vast, en hoe die kosten worden gedekt. En vervolgens een alternatief bedenken als er een gat is.’

Belangen polishouder

Belangrijk is dat bij de aanpak van het kostenprobleem de belangen van de polishouder zijn gewaarborgd. ‘We zien dat verzekeraars die opvatting onderschrijven. DNB zal het onderwerp met belangstelling blijven volgen’, aldus Vogel.

GEEN REACTIES