Kosten toezicht DNB dalen voor verzekeraars; heffing voor resolutie neemt toe

Kosten toezicht DNB dalen voor verzekeraars; heffing voor resolutie neemt toe

De tarieven voor de kosten van DNB-toezicht op verzekeraars dalen dit jaar ten opzichte van 2020. De tarieven voor de kosten van resolutie nemen daarentegen toe.

Het te heffen bedrag voor schade- en levensverzekeraars, herverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars gaat met 23% omlaag, ondanks het feit dat de begroting voor het toezicht op verzekeraars is toegenomen. Dit komt met name door het eenmalige effect van de forse nacalculatie over 2019 die in de tarieven 2020 is verwerkt, aldus DNB. Daarnaast zijn de kosten over 2020 lager uitgekomen dan begroot en dat wordt in 2021 met de sector verrekend.

Voor zorgverzekeraars geldt een nog sterkere daling: 62% van het te heffen bedrag. Dit wordt deels veroorzaakt door een daling van de begroting in 2021 ten opzichte van 2020, maar vooral door de onderschrijding van de begroting in 2020 met €1,8 miljoen, die nu met de zorgverzekeraars wordt verrekend.

Kosten Resolutie
Het te heffen bedrag voor resolutie voor verzekeraars stijgt dit jaar met €2,2 miljoen tot €5,8 miljoen. Dit is nagenoeg geheel het gevolg van de toegenomen begroting. Het bedrag wordt geheven via een basisbedrag van €100 en daarbovenop een variabel tarief gebaseerd op de omvang van de Technische voorziening ultimo 2020 (lineaire functie). De omvang van de heffingsgrondslag (technische voorziening) stijgt met ruim 10%. Het basisbedrag blijft gelijk en het variabele tarief stijgt van van €9,36 naar €13,84 per €1 miljoen Technische voorziening.

Bron: DNB

GEEN REACTIES