Klanten willen meer participeren in adviestraject

“Als aanbieder moeten wij de infrastructuur bieden waarbij adviseurs ruimte aan hun klanten kunnen bieden om bepaalde onderdelen zelf uit te voeren.”

Dit statement komt van Dick de Kruijk, die per 1 april is benoemd tot marketing manager van Legal & General.

“De sector maakt een grote transformatie door”, zegt De Kruijk. “Verhoudingen tussen aanbieder en adviseur veranderen daardoor. Maar ook de verhouding tussen adviseur en de consument. Enerzijds komt de adviseur meer naast de klant te staan als diens exclusieve belangenbehartiger. Anderzijds kan er tussen de adviseur en de klant een zekere spanning ontstaan over de financiering van de werkzaamheden van de adviseur.

We zien dat klanten meer willen participeren in het adviestraject door bepaalde zaken zelf te doen. De rol van de adviseur kan daardoor veranderen. In plaats van consequent het totale advies- en begeleidingstraject uit te voeren, ziet de adviseur vaker dat de klant zelf bepaalde onderdelen zelf uitvoert.

Als aanbieder moeten wij de infrastructuur bieden waarbij adviseurs die ruimte aan hun klanten kunnen bieden als ze dat willen. Een van de prioriteiten van mijn team is om financieel adviseurs de infrastructuur te bieden waarbij klanten via de adviseur kunnen participeren in het advies- en bemiddelingsproces. Je kunt dan denken aan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of het muteren van bepaalde verzekeringen. Wanneer adviseurs hun klanten deze ruimte willen bieden, dan moeten wij als aanbieder hierbij geen blokkade zijn. Achter de ‘voordeur’ heeft dit bij ons natuurlijk consequenties. Zowel technisch als in de wijze waarop wij met adviseurs en klanten communiceren. Daar ligt voor mij een mooie uitdaging om dit in goede banen te leiden.”

Legal & General blijft zich aanpassen aan de markt

“Wij hebben een schaalgrootte”, aldus drs. Arno Dolders, “waarbij wij als onderneming ons snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt. En dat doen we dan ook.

Door een combinatie van nieuwe informatiemogelijkheden voor consumenten en het verbod op provisie, is de bereidheid om advies in te winnen en hiervoor te betalen kleiner geworden. Wij zien dit en gaan daarom alternatieven aanbieden waarbij de adviseur ook in een andere rol toch de klant van dienst kan zijn. Een voorbeeld is de introductie van de ORV-tool waarbij de consument rechtstreeks zelf bij de adviseur een overlijdensrisicoverzekering kan sluiten. Daarbij kan de klant echter wel de adviseur gebruiken als coach. Of als adviseur als zaken toch complexer blijken dat de klant had verwacht. Met de adviseur als constante spil probeer je de alternatieven voor de consument te vergroten.

Met de benoeming van Dick de Kruijk verwachten wij een belangrijke versnelling te kunnen aanbrengen in de aanpassing van onze communicatie en distributie aan de veranderingen die zich nu in onze sector voltrekken.”

Dick de Kruijk (54 jaar) was eerder werkzaam bij de Postbank en tussen 2005 en 2010 directeur Marktmanagement & Communicatie RVS. Sinds 2011 is hij werkzaam bij Legal & General. In deze periode heeft hij leiding gegeven aan het programma ‘Klant Centraal’ rond de implementatie van het corporate social responsibility beleid. Daarnaast heeft hij gewerkt aan de verdere positionering en branding van Legal & General.

GEEN REACTIES