Kinderalimentatieverplichtingen aftrekbaar in box 3

De contante waarde van de toekomstige alimentatieverplichting aan kinderen is aftrekbaar in box 3. Dat geldt voor een voormalige echtgenote tot eind 2009 en nu nog steeds voor kinderen.

Deze zaak betreft de berekening van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) voor het jaar 2006. Een gescheiden echtgenoot mag de jaarlijks aan zijn voormalige echtgenote betaalde alimentatie aftrekken van zijn inkomen uit werk en woning (box 1). De vraag is of hij ook de contante waarde van alle nog te betalen alimentatieverplichtingen als schuld in aftrek mag brengen in box 3. Diezelfde vraag geldt voor de alimentatie die hij maandelijks voor zijn kinderen moet betalen.

De man heeft de in 2006 betaalde alimentatie van € 19.442 in aftrek gebracht op zijn arbeidsinkomsten.

Verder moet hij voor de twee kinderen uit hun huwelijk maandelijks alimentatie betalen. De man heeft vermogen in box 3 en wil de waarde van zijn alimentatieverplichtingen als schuld op die grondslag in aftrek brengen. De rechtbank te Breda heeft hem op 11-12-2009 in het gelijk gesteld. (LJN BK8074). Al door een eerdere uitspraak wijzigde de wetgever de wet IB 2001 met ingang van 30 december 2009 zodanig, dat vanaf die datum de alimentatieverplichtingen jegens de ex-echtgenote niet aftrekbaar zijn in box 3. In deze zaak gaat het om de situatie vóór die wetswijziging. Casssatie

Toch stelde de staatssecretaris van Financiën ‘sprongcassatie’ in bij de Hoge Raad. Hij beroept zich met name op de situatie onder de vroegere vermogensbelasting, waarop box 3 mede is gebaseerd. Voor de vermogensbelasting konden alimentatieverplichtingen toen niet als schuld worden afgetrokken.

De Hoge Raad besliste echter anders met als reden dat de wettelijke regeling van de vermogensbelasting in 2001 niet is overgenomen in de inkomstenbelasting, waardoor op de oude vermogensbelasting geen beroep meer kan worden gedaan.

De aftrekmogelijkheid geldt niet alleen voor de alimentatie voor de voormalige echtgenote, maar ook voor de verplichting om maandelijks alimentatie te betalen voor de kinderen uit hun huwelijk.

Gevolg van de uitspraak

Door de wetswijziging per 30 december 2009 zijn alimentatieverplichtingen jegens een voormalige echtgenoot vanaf eind 2009 niet meer aftrekbaar in box 3. Voor kinderalimentatie is de wet echter niet gewijzigd.

Het volledige arrest

GEEN REACTIES