Kifid stelt minister gerust

Minister De Jager ziet geen reden om te twijfelen aan de objectieve werkwijze van Kifid

Een kritisch artikel in Het Financieele Dagblad over het functioneren van klachteninstituut Kifid was aanleiding voor Ewout Irrang schriftelijke vragen te stellen. Oud-medewerkers hadden tegenover het FD verklaard dat het instituut regelmatig (terechte) klachten afwimpelt.

De minister antwoordt dat dergelijke klachten hemzelf niet bereikt hebben en dat hij informatie heeft ingewonnen bij het bestuur van Kifid.

"Het bestuur heeft mij nogmaals bevestigd dat eerst de Ombudsman in alle objectiviteit onderzoekt of klachten gegrond zijn, vervolgens een onafhankelijke en deskundige klachtencommissie opnieuw een oordeel geeft en dat dit oordeel in een aantal gevallen ook nog eens wordt getoetst in hoger beroep. Deze laatste toetsing geschiedt door een ‘zware commissie’van juristen met grote ervaring in de rechtspraak. Onder deze omstandigheden is het volgens het bestuur van Kifid uitgesloten dat klachten meer dan incidenteel ten onrechte niet worden gehonoreerd. Van een bewust aansturen op het afwijzen van gegronde klachten kan uiteraard geen sprake zijn."

Eerder al had Kifid zelf het krantenbericht ontzenuwd en ontkend dat het over onvoldoende financiële middelen beschikt om de klachten op een verantwoorde manier te kunnen afdoen.

Wel beziet de minister of de organisatie omgezet moet worden in een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan, waarbij hij "onder meer aandacht besteed aan de financiële, organisatorische en juridische consequenties van het instellen van een separate publiekrechtelijke Ombudsman voor de financiële sector".

Verder herinnert hij eraan dat met Kifid in gesprek is "over diens eigen initiatief om het bestuur van Kifid meer op afstand van de sector te plaatsen".

GEEN REACTIES