Kamervragen n.a.v. Kassa-uitzending over woekerpolissen

In de uitzending van 30 oktober heeft Kassa de ‘woekerpolisaffaire’ nieuw leven willen inblazen. Hoewel de consumentenstichtingen met vrijwel alle verzekeraars een akkoord hebben bereikt, waarin het leeuwendeel van de achterbannen zich kunnen vinden, werd in de uitzending de suggestie gewekt dat verzekerden worden afgescheept met een te lage compensatie. Ook zouden verzekeraars nog steeds kosten in rekening brengen die ver uitstijgen boven de Wabeke-norm. De in het programma aanwezige Kamerleden Elly Blanksma (CDA) en Ewout Irrgang (SP) beloofden vragen te stellen aan de minister over de individuele gevallen die door Kassa werden behandeld.

Onder meer wordt gevraagd of de individuele gevallen representatief zijn voor houders van woekerpolissen. Een andere vraag luidt: "Bent u het met ons eens dat de klant centraal stellen door verzekeraars in dit geval met zich meebrengt dat een verzekeraar er zijn klanten op wijst dat ze beter af zijn zonder compensatie maar met een ander goedkoper product bijvoorbeeld in de vorm van banksparen?" En: "Bent u bereid verzekeraars te verzoeken om polishouders actief te informeren in de gevallen waarin het voordeliger is voor polishouders om over te stappen?"

De vragende Kamerleden moeten beseffen dat zij zich met deze vragen op glad ijs begeven. Zelfs als banksparen goedkoper blijkt te zijn, kunnen verzekerden aan het eind van de rit slechter af zijn omdat zij de toekomstige rendementen van de verzekering mislopen. Daarnaast is het voor verzekeraars onmogelijk de polishouders actief te informeren, omdat zij niet op de hoogte kunnen zijn van de individuele financiële situatie van de verzekerde. Die kennis heeft de adviseur.

De vragen:

1. Wat is uw reactie op de uitzending van Kassa van 30 oktober 2010 over woekerpolissen?

2. Heeft u redenen om aan te nemen dat de in de uitzending geschetste voorbeelden onjuist zijn waarbij twee polishouders beter af zijn door over te stappen naar een andere verzekering om dat dit uiteindelijk voordeliger is dan de compensatie aan het einde van de looptijd van hun huidige verzekering?

3. Zijn deze twee voorbeelden volgens u representatief voor houders van woekerpolissen of heeft u redenen om aan te nemen dat deze voorbeelden niet representatief zijn?

4. Bent u het met ons eens dat de klant centraal stellen door verzekeraars in dit geval met zich meebrengt dat een verzekeraar er zijn klanten op wijst dat ze beter af zijn zonder compensatie maar met een ander goedkoper product bijvoorbeeld in de vorm van banksparen?

5. Bent u bereid verzekeraars te verzoeken om polishouders actief te informeren in de gevallen waarin het voordeliger is voor polishouders om over te stappen?

6. Vindt u het juist dat in één van de voorbeelden bij eventuele overstap hoge extra kosten in rekening worden gebracht bij overstap terwijl de polishouder al jarenlang hoge kosten heeft betaald?

7. Bent u het met ons eens dat verzekeraars in zo’n geval geen extra overstapkosten meer in rekening zouden moeten brengen waarbij Achmea een positief voorbeeld is?

8. Wat vindt u van de recente uitspraak van het Kifid die in de uitzending wordt aangehaald?

9. Vindt u het wenselijk als mensen alsnog via een procedure hun recht gaan halen? Zo nee, is de Wabeke norm dan een goed instrument om tot een alternatieve oplossing te komen?

10. Wordt de Wabeke norm tussentijds nog geëvalueerd?

GEEN REACTIES