Verzekeraars reageren op Kassa-uitzending

Verzekeraars zetten het klantbelang centraal bij hun reactie over de uitzending waarmee Kassa de woekerpolisaffaire nieuw leven wil inblazen. Het Verbond wijst erop dat het lichtvaardig oversluiten van de polissen, zoals in het programma geadviseerd werd, in individuele gevallen zeer nadelige consequenties kan hebben."

Kassa concludeert dat veel verzekerden beter af zouden zijn als zij de huidige polis beëindigen en bij dezelfde maatschappij een nieuw product afnemen. Of dat werkelijk zo is, hangt af van de individuele situatie", waarschuwt Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars. "Verzekerden moeten daar in elk geval goed advies over inwinnen, zodat duidelijk is wat deze manoeuvre betekent voor bijvoorbeeld de al opgebouwde rendemente en de overlijdensrisicoverzekering. Belangrijk is ook dat oversluiten fiscale gevolgen kan hebben en tevens dient nagegaan te worden of daardoor in het bestaande product ingebouwde garanties verloren gaan."

Koopman vindt het niet reëel hoe in de uitzending een vergelijking werd getroffen tussen het voortzetten van de verzekering en het overstappen naar een bankspaarproduct. "De berekening werd gemaakt op basis van een jaarlijks rendement van 6% en dat is natuurlijk bezijden de realiteit. Daar komt bij", vervolgt hij, "dat Kassa in de voorbeelden niet uitging van wat de polis op de einddatum oplevert, kijkend naar het redement en de kosten, terwijl dat bepalend is voor de kwaliteit van het product. In plaats daarvan telde men de kosten gedurende de hele looptijd bij elkaar op en zette die som af tegen de inleg. Ja, als je zo gaat redeneren is elk product duur."

Harde afspraken

En wat als oversluiten wel in het belang van een verzekerde blijkt te zijn?

"Dan zal elke verzekeraar daaraan meewerken", antwoordt Koopman. "Daarover zijn in de bestaande akkoorden harde afspraken gemaakt. Alle verzekerden hebben de mogelijkheid om de polis aan te passen aan de huidige wensen. Dat geldt ook voor de overlijdensrisicodekking. Verder kunnen verzekerden kosteloos switchen naar een andere beleggingsmix. Komt de klant tot de conclusie dat hij beter af is met een nieuwe polis, dan werkt de verzekeraar daaraan mee. Wel zal de verzekeraar dan onderzoeken of dat echt in het belang van de klant is, het geen nadelige fiscale gevolgen heeft en of oversluiten wettelijk mogelijk is. Ook de kostenverrekening is vastgelegd in de akkoorden."

Waarom is dit niet ter spraker gekomen in de uitzending? Een rondje langs verzekeraars leert dat zowel het Verbond, als Delta Lloyd en Generali dergelijke argumenten hebben ingebracht, maar dat die niet gebruikt zijn. Kassa reageerde door te zeggen dat deze reacties op de website geplaatst zouden worden. Dat is inderdaad gebeurd. Jammer dat in de uitzending niet naar de site werd verwezen.

GEEN REACTIES