Jongste bestuurders betalen hoofdprijs voor autoverzekering

jongste autobestuurders betalen hoge premie

Wie op zijn achttiende graag een auto wil kopen maar de premie voor de autoverzekering te hoog vindt, doet er goed aan nog even te wachten. Tot het vijfentwintigste jaar van de bestuurder daalt de premie van de WA-verzekering namelijk sterk. Daarna vlakt de daling af. Vergelijkingswebsite Geld.nl zocht dit uit.

Premiedaling 11 tot 12 procent
Een bestuurder die op zijn negentiende een autoverzekering afsluit, betaalt gemiddeld 11 tot 12 procent minder dan wanneer hij deze verzekering een jaar eerder had afgesloten. Deze daling houdt aan tot de bestuurder 25 is. Daarna neemt de premie minder snel af. Sluit de jonge bestuurder wel meteen op zijn achttiende de verzekering af en rijdt hij schadevrij, dan daalt de premie nog sterker.

Als voorbeeld gebruikt Geld.nl een bestuurder uit Veldhoven met een Volkswagen Golf uit 2011 waarin hij 12.000 km per jaar rijdt. Op zijn 18e betaalt deze gemiddeld 197 euro per maand voor de WA-verzekering. Claimt hij vervolgens geen schades, dan betaalt hij op zijn vijfentwintigste nog maar 48 euro per maand. Sluit hij de verzekering pas op zijn vijfentwintigste af, waardoor hij nog geen schadevrije jaren heeft, dan betaalt hij op dat moment 79 euro per maand.

Hoe jonger, hoe meer kans op schade
Jonge bestuurders betalen een hoge premie omdat zij een relatief groot risico zijn voor de verzekeraars, aldus Geld.nl: “Op je 18e is het risico op schades het grootst en dat neemt af naarmate je ouder wordt. Dat effect is in de periode van 18 tot 25 jaar het sterkst en neemt daarna af. Daarom daalt de premie dus in die eerste jaren zo hard.”

Verzekeren vanaf 17 jaar
Sinds enige jaren is het in Nederland mogelijk op je zeventiende je rijbewijs te halen. Het is dan nog niet toegestaan alleen te gaan rijden. Dat mag pas vanaf achttien jaar. De meeste autoverzekeraars hanteren dan ook een minimumleeftijd van achttien jaar. Er zijn echter verzekeraars waar bestuurders al op hun zeventiende terecht kunnen. De Consumentenbond zette ze op een rij. Uit een korte check van enkele verzekeringen bleek dat de premie voor deze jongste bestuurders niet hoger is dan voor achttienjarigen.

GEEN REACTIES