Intermediaire markt verbeterde licht in 2016

Intermediair, check uw SBI-code

De intermediaire markt is in 2016 licht verbeterd ten opzichte van 2015. Dit meldt het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD), dat voor de nieuwste Marktflitsen beide jaren met elkaar vergeleken heeft. In 2016 zijn er 20% meer intermediairs gestart dan in 2015 (161 tegenover 137). Het aantal intermediairs dat stopte, is in 2016 fors verminderd (van 421 in 2015 naar 370 in 2016). Nog steeds zijn er meer stoppers dan starters in de sector, maar de krimp neemt af.

Startende kantoren profileren zich steeds minder als allround kantoor. Velen specialiseren zich, vooral als hypotheekkantoor. Hier zou men eigenlijk de nieuwe (hard)franchisenemers van de hypotheekketens nog bij moeten tellen, maar deze werken veelal onder een collectieve vergunning. Daarnaast positioneren bedrijven zich als gericht op het MKB of als schade- of pensioenspecialist. Ook financieel planners (integrale benadering) zijn goed vertegenwoordigd.

Het aantal kantoren van intermediairs nam af van 6.880 eind 2015 naar 6.582 eind 2016. Het aantal vestigingen is min of meer gelijk gebleven (8.018 eind 2015, 8.020 eind 2016). Dit verklaart het RiFD uit overnames. En ondanks het constante aantal vestigingen neemt de werkgelegenheid weer licht toe in de sector. Het aantal FTE steeg van 32.263 eind 2015 naar 32.502 eind 2016.

Het aantal gevolmachtigden nam met een kleine 10% af. De daling van het aantal volmachten ijlt iets na, maar loopt fors terug. De oorzaak ligt in overnames en het stoppen met in volume te kleine volmachten of het stoppen van volmachtgevers zoals Aegon en Dela.

De financiƫle gezondheid van de intermediairs (credit rating) is licht verbeterd. Ook de balansposities bij het intermediair laten een verbetering zien ten opzichte van 2015. Dit leidt echter nog niet direct tot verbetering in de betaalscore. En nu het wat beter gaat in de sector, worden de verplicht te deponeren jaarcijfers wat consequenter gedeponeerd. Maar nog steeds deponeert 15% van de intermediairs niet of te laat.

Bron: RiFD

GEEN REACTIES