Intermediair vindt controlemogelijkheid belangrijker dan zelf verzenden

De aanbieder mag verzekeringsdocumenten rechtstreeks verzenden als de adviseur eerst de kans heeft gekregen die te controleren.

Rond de 80% van het intermediair dat deelgenomen heeft aan een onderzoek van Bureau D&O vindt dat een goed werkbaar alternatief. Die controlemogelijkheid zou langs digitale weg geboden kunnen worden.

Een extra blik op de verzekeringsgegevens is nog steeds geen overbodige luxe, blijkt uit dit onderzoek. Het gemiddelde foutpercentage varieert tussen 7% (bij particulier leven) en 14% (bij zakelijk schade).

Bij nadere analyse blijkt dat er grote verschillen zijn in het gemiddelde aantal fouten per aanbieder. Het beeld bevestigt de uitkomsten van de jaarlijkse Adfiz performance meting waarbij verzekeringsmaatschappijen als Noordhollandsche van 1816, Legal & General, Cardif, Onderlinge ‘s-Gravenhage en DELA positief beoordeeld worden op hun administratieve kwaliteit.

Het feit dat het intermediair zich minder principieel tegen rechtstreekse verzending door de aanbieder opstelt, heeft veel te maken met de kosten die daarmee worden uitgespaard.

D&O vroeg de respondenten een schatting te maken van de kosten die het kantoor moet maken om zelf de polisbescheiden aan de klant door te sturen. Gevraagd is om alleen de kosten te benoemen die te maken hebben met het doorsturen zoals het verwerken in de administratie, papier, porto en kosten personeel. En niet die voor het controleren van de juistheid van de gegevens.

Die kosten variëren volgens de antwoorden van € 8,38 per document bij particulier schade tot € 16,42 bij zakelijk leven inclusief pensioen.

De analyse van Bureau D&O:

“Bij zowel aanbieders als het intermediair staan de marges onder druk. Met een kritischer wordende consument zullen aanbieders en intermediair samen moeten werken om waar mogelijk de kosten van de bedrijfsprocessen verder te beperken. Het intermediair geeft aan dat de kosten van het doorsturen van polisbescheiden aan de klant tussen de 8 en 16 euro liggen. Het digitaliseren van deze verzekeringstechnische informatie kan dus bij deze kostenreductie een belangrijke rol spelen.

De particuliere markt lijkt het meest gereed voor deze beweging. Het zal voor de klant van minder belang zijn om te weten vanuit welke computer, die van de aanbieder of van de adviseur, deze stukken aan hem worden verzonden. Wat voor de klant wel van belang zal blijven, is om te weten dat deze stukken zijn opgemaakt conform de instructies van zijn adviseur en deze ook zijn of worden gecontroleerd door zijn adviseur. De intermediair geeft ook aan het op prijs te stellen de stukken te controleren en in eigen huisstijl te plaatsen.”

GEEN REACTIES