Intermediair, check uw SBI-code

Intermediair, check uw SBI-code

Vijftien procent van de intermediairskantoren heeft niet de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) die behoort bij bemiddeling in assurantiën of hypotheken. Onjuiste codering in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kan in theorie tot problemen leiden bij het aanvragen van overheidssteun in het kader van de coronacrisis. De steunmaatregelen zijn nog niet van toepassing op de sector financieel advies, maar mocht de overheid daartoe gaan besluiten, dan moeten getroffen bedrijven over correcte SBI-codes beschikken.

Dit ontdekten Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) en adviesbureau Oostdam & Partners bij hun onderzoek voor de vandaag verschenen ‘Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt 2017-2019’. De onderzoekers zien twee belangrijke verklaringen voor onjuiste SBI-codes. De eerste is dat in het verleden bij hergebruik van vennootschappen vergeten is de SBI-code aan te passen. De tweede is het gevolg van een bewuste keuze om de SBI-code 70221 of 70221 aan te houden, die staan voor organisatieadvies respectievelijk advies op het gebied van management en bedrijfsvoering e.d..

Schaalvergroting
De jaarlijkse Marktflitsen staan verder in het teken van de aanhoudende schaalvergroting in de intermediaire adviesmarkt. De markt krimpt nog steeds, maar minder hard dan in 2018 en veel minder hard dan voorspeld.

Het aantal zelfstandige vergunninghouders is per einde 2019 met 116 teruggelopen. Het aantal starters lag in 2019 aanzienlijk hoger (224) dan in de jaren ervoor. Onder de starters zijn relatief veel hypotheekkantoren. Het aantal stoppende kantoren – door overname of door staking van activiteiten – daalde juist. Per saldo blijft een krimp over, van 87 kantoren, een daling van -1,4% (was –3,8% in 2018). Eind 2019 zijn er 6.209 bedrijven met financiële dienstverlening als hoofdactiviteit.

Ketens
Het aantal ketens (concerns met aangesloten instellingen) steeg met 29 tot 482. Het aantal kantoren dat daarbij is aangesloten nam toe met 44. Ook dat duidt op schaalvergroting: enerzijds door fusies en overnames, anderzijds doordat starters direct onder andermans vlag starten. In het overzicht van grootste hypotheekfranchise-adviesketens staan De Hypotheker, De Hypotheekshop en Qualiore Groep op nummers 1, 2 en 3. Bij de samenwerkingsverbanden zijn Licent, Centraal Volmachtbedrijf en Noordeloos Groep de grootste.

Meer banen
Tegelijkertijd is het aantal banen in de intermediaire adviesmarkt vorig jaar met 550 FTE (+2%) gestegen tot ruim 29.000. Groei is er vrijwel alleen bij de grote kantoren. De totale werkgelegenheid bedraagt iets meer dan 29.000 banen. De 164 kantoren met meer dan 20 werknemers zijn samen goed voor 40% van de werkgelegenheid in de sector; in 2018 was dit aandeel in de werkgelegenheid nog 38,5%.

Het gemiddelde kantoor heeft 3,8 FTE in dienst. De onderzoekers merken op dat de werkgelegenheidscijfers niet alleen gebaseerd zijn op de uittreksels in het Handelsregister van de KvK, maar tevens op de FTE-opgaven van accountants in de jaarverslagen van kantoren. De cijfers winnen daardoor aan betrouwbaarheid.

Bron: RiFD, Oostdam & Partners

GEEN REACTIES