Insurance Act van kracht : Mega Cultuuromslag maar Lloyd’s is er klaar voor

LMA voorzitter David Gittings "We are ready for the new Insurance Act".

Per 12 augustus 2016 is de ‘Insurance Act’ van kracht geworden: De Engelse verzekeringsbedrijfstak staat voor gigantische cultuuromslag.

David Gittings, Algemeen directeur van LMA (London Market Association) over de nieuwe Wet:
Wij hebben er keihard aan gewerkt om de leden makelaars en verzekeraars die in de markt werkzaam zijn, goed voor te lichten over de gevolgen van de Insurance Act.  Alleen dan weten wij zeker dat de Lloyd’s markt goed is voorbereid op de implementatie van deze nieuwe Wet”.

Insurance Act
De verzekeringssector heeft in grote lijnen positief gereageerd op de ‘Insurance Act’, die per 12 augustus 2016 van kracht is geworden, maar erkent dat deze wet ingrijpende veranderingen tot gevolg zal hebben aangaande de wijze waarop verzekeringsproducten worden aangeboden en afgesloten.
Het is de eerste grote verandering in de verzekeringswetgeving voor verzekeringsproducten verbintenissenrecht in 110 jaar.

De nieuwe wet vervangt de Marine Insurance Act van 1906, die inmiddels volstrekt is achterhaald en niet meer aansluit bij de praktijken van deze tijd.

Belangrijke veranderingen zijn:

–        de plicht van consumenten en hun adviseurs om aan verzekeraars een getrouw beeld te presenteren van het te verzekeren risico;

–        de afschaffing van het recht dat verzekeraars hadden om nietigheid van de
overeenkomst in te roepen, ook als het gaat om kleine fouten in de presentatie van het risico ten tijde van het aanbieden daarvan;

–        dit recht is vervangen door het recht van verzekeraars om te korten op de vergoeding
en dan op zodanige wijze dat deze in een redelijke verhouding staat tot de gevolgen
die zulke fouten hadden bij de acceptatie door de verzekeraar.

Hoewel de wet is ontworpen met het oogmerk om de polishouders tegemoet te komen, legt de ‘Insurance Act’ ook een grotere last op aan zowel de polishouders als aan de makelaars. Zij hebben een inspanningsverplichting om de verzekeraars te voorzien van correcte en complete informatie over het te verzekeren risico, voorafgaande aan de acceptatie daarvan.

CEO van British Insurance Brokers Association
CEO van British Insurance Brokers Association (BIBA)

Steve White, CEO van Biba  is blij dat de Insurance Act nu van kracht is. Hij stelt: “Onze bedrijfstak heeft nog nooit zo’n een enorme verandering meegemaakt in de wetgeving die betrekking heeft op onze dienstverlening. Ik doe een klemmend beroep op onze leden intermediairs en op de verzekeraars om met elkaar de constructieve dialoog aan te gaan met het oogmerk om aan de Insurance Act te voldoen. Alleen dan zal de beoogde eerlijke en transparante verzekeringsmarkt snel binnen bereik komen van verzekeraars en van de polishouders.”

John Hurrell, ceo van Airmic (Association of Risk Managers van grote ondernemingen)
John Hurrell, ceo van Airmic (Association of Risk Managers van grote ondernemingen)

John Hurrell, CEO van Airmic  stelt dat er nog veel werk aan de winkel is :
De Insurance Act gaat over meer dan alleen het veranderen van de procedures bij het afsluiten van een verzekering, het is een verandering van de cultuur in de branche.
Deze verandering zal in de loop van de tijd gestalte krijgen.
Er zal nog heel wat water door de Theems stromen voor we alle effecten zien die het gevolg zijn van deze nieuwe Wetgeving.
En ook wij roepen verzekeraars, belanghebbenden en polishouders op om samen te werken en transparantie te betrachten en waar dat maar mogelijk is goed met elkaar te communiceren.”

Paul Lewis, Voorzitter Geschillencommissie van Herbert Freehills Smith.
Paul Lewis, Voorzitter Geschillencommissie van Herbert Freehills Smith.

Paul Lewis hierover : “de plaatsing en de acceptatie van verzekeringen zal worden beïnvloed door de nieuwe Wet en dus zullen significante veranderingen moeten worden doorgevoerd die van invloed zijn op iedereen die betrokken is bij het afsluiten van verzekeringen.

Dat geldt voor verzekeraars, maar ook voor de (zakelijke en particuliere) consumenten / polishouders en hun verzekeringsadviseurs.

Sommigen hebben zich vele maanden voorbereid op de komst van de nieuwe wet, maar het zal nog enige tijd duren voordat alle betrokkenen de toepassing van nieuwe wet onder de knie krijgen.

Bron : Global Reinsurance

GEEN REACTIES