Geerts Financieel Dienstverleners biedt consumenten advies bij het afsluiten van overstromingsverzekering

Geerts Financieel Dienstverleners heeft een exclusieve overeenkomst gesloten met Neerlandse t.a.v. het adviseren bij het afsluiten van overstromingsverzekeringen.
De verzekering wordt aangeboden onder de naam Overstromingsrisicoverzekering en biedt dekking tegen de gevolgen van een overstroming aan inboedel en/of woonhuis.

Niet gedekte gevaren 
De gedekte gevaren vallen niet onder gewone verzekeringen voor woningen.

De verzekering wordt aangeboden in samenwerking met Neerlandse.
De overstromingsrisicoverzekering vervangt de in 2012 door Neerlandse geïntroduceerde catastrofeverzekering.

Lloyd’s of London
Neerlandse dekt de overstromingsdekking bij Lloyd’s of London. Het product bestaat al langer, maar  is op diverse punten vernieuwd. Zo is het risicomodel volledig geactualiseerd. Neerlandse baseert haar risico-inschatting op het meest actuele inzicht van het overstromingsrisico in Nederland, waarbij de resultaten van Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) leidend zijn gemaakt. De premies zijn over de gehele linie verlaagd.

Advies bij afsluiten
Kantoor Geerts biedt consumenten volledig advies bij het afsluiten van deze overstromingsverzekering.

Beursmakelaar Klap biedt de verzekering aan op basis van een ONLINE servide, dus zonder daarbij advies uit te brengen.

Onafhankelijk intermediair
Neerlandse laat weten dat er nog wordt gewerkt aan een oplossing voor het onafhankelijke intermediair, zodat ook deze kantoren kunnen worden ingeschakeld bij het aanbieden van de overstromingsverzekering.

Premier risque
De overstromingsrisicoverzekering wordt afgesloten op basis van premier risque. In geval van schade wordt dus maximaal de verzekerde waarde van inboedel en/of woonhuis uitgekeerd.

 

GEEN REACTIES