ING: kwaliteit Nederlandse hypotheekportefeuille verbeterd

Ralph Hamers stapt op bij ING

De Nederlandse hypotheekportefeuille van ING Bank is afgelopen jaar verder verbeterd, zo blijkt uit de jaarrapporten van de bank over 2019.

Zo daalde de LTV van de Nederlandse portefeuille van 65% naar 62%. De bank schrijft de verbetering grotendeels toe aan de stijging van de huizenprijzen. Uit de rapporten wordt niet duidelijk welk deel van de Nederlandse portefeuille onder water staat. Voor de wereldwijde portefeuille nam dit af van 8,4% naar 8,2%.

De Nederlandse portefeuille van ING is met €112 mrd behoorlijk omvangrijk. Het bedrag dat kan worden gerelateerd aan betalingsachterstanden (tot 3 maanden) nam in 2019 met bijna 100 mln euro af naar €830 mln. Gemeten naar investeringstermen verbeterde de portefeuille van BB naar BBB. ING zegt dat dit vooral komt door de zeer lage werkloosheid in Nederland.

Ondanks de goede cijfers is ING niet gerust op de ontwikkeling van de Nederlandse huizenmarkt. Bij de presentatie van de jaarcijfers vorige maand zei ceo Ralph Hamers dat de Nederlandse markt ‘kenmerken van een bubbel vertoont. Dat noopt de bank tot voorzichtigheid’. Dit zal wellicht gevolgen hebben voor de nieuwe productie voor 2020.

GEEN REACTIES