ING: Intermediairs blijven positief over woningmarkt

ING: Intermediairs blijven positief over woningmarkt
© RODNAE Productions, Pexels

Onderzoek van ING onder 144 onafhankelijk financieel adviseurs, laat zien dat zij – ondanks de toenemende rente – een positief oordeel hebben over de woningmarkt. Vooral de ontwikkelingen van de hypotheekrente en het aantal nieuwe of te wijzigen hypotheken worden positief beoordeeld. Ook hun eigen financiële situatie en de algemene economische situatie zien ze rooskleurig in. Wel merken ze in hun dagelijkse praktijk dat de krapte op de woningmarkt tot schrijnende situaties leidt.

Het is de eerste keer dat ING deze zogeheten Intermediair Index uitbrengt, die terugblikt op het afgelopen kwartaal. Volgens de index scoort het vertrouwen in de woningmarkt onder de bevraagde adviseurs gemiddeld 134 punten op een schaal van 0 tot 200, waarbij 100 het neutrale middelpunt is. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ING door DVJ Insights.

De respondenten verwachten dat de huizenprijzen de komende tijd nog verder toenemen. Door de enorme prijsstijgingen van de afgelopen periode, zien ze de zoektocht van veel starters eindigen in teleurstelling. Zo gaven adviseurs onder andere aan: “Op dit moment zie ik een overspannen markt, waarbij het voor starters en mijn eigen kinderen, haast niet meer mogelijk is om een woning te kopen en ze noodgedwongen langer thuis zullen moeten blijven wonen. Of we zullen als ouders bij moeten springen”.

Adviseurs te laat ingeschakeld

Een andere ontwikkeling die de adviseurs zorgen baart, is het bieden zonder voorbehoud van financiering en zonder bouwkundige keuring. Daarbij brengen woningzoekenden een bod uit, zonder dat zij eerst financieel advies hebben ingewonnen. Dit leidt regelmatig tot situaties waarbij de koop niet doorgaat maar bieders wel een boete moeten betalen, omdat zij uiteindelijk de financiering niet rond krijgen en de koop niet kunnen ontbinden op basis van een financieringsvoorbehoud. Driekwart (75%) van de intermediairs ziet een rol voor zichzelf weggelegd in het adviseren van klanten over het verantwoord uitbrengen van een bod in de huidige markt. Maar zij ervaren ook dat ze vaak te laat in het proces worden ingeschakeld.

Verduurzaming

De klant wijzen op mogelijkheden voor verduurzaming zal de komende jaren steeds belangrijker worden, verwacht ruim twee derde (67%) van de respondenten. Maar ondanks dat ruim 80% dit onderwerp wel benoemt in klantgesprekken, geven zij ook aan dat dit nog steeds een verbeterpunt is. Na verduurzaming zijn maatwerkoplossingen en bredere financiële planning de grootste kansen in het adviesvak. De complexe en vooral veranderende regelgeving, én de overspannen woningmarkt worden gezien als een bedreiging voor het vak. Over digitalisering denken de adviseurs verschillend. Execution only zien ze als bedreiging, maar het integreren van digitale mogelijkheden in het adviestraject als kans.

Bron: ING

 

 

GEEN REACTIES