Hypotheekshop: snel wijzigen van acceptatiecriteria levert onzekerheid op voor consument

Hypotheekshop: snel wijzigen van acceptatiecriteria levert onzekerheid op voor consument
© Pixabay

Vorige week publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) in haar Statistisch nieuwsbericht de resultaten van het driemaandelijkse onderzoek onder de in Nederland gevestigde banken. Daaruit blijkt onder meer dat 32% van de banken in het vierde kwartaal de marge op hypotheken heeft verlaagd onder druk van de toegenomen concurrentie en vanwege de afgenomen risico’s. Deze factoren vormen al sinds begin 2017 een belangrijke reden voor het wijzigen van de acceptatiecriteria en productvoorwaarden van hypotheken. De Hypotheekshop is kritisch over deze voortdurende aanpassingen.

“Waar acceptatiebeleid en productvoorwaarden voorheen jaarlijks werden gewijzigd, gebeurt dit tegenwoordig haast maandelijks”, aldus de Hypotheekshop. “We constateren dat aanbieders moeite hebben om dit hoge tempo bij te benen. Regelmatig worden de wijzigingen alleen via externe nieuwsbrieven gecommuniceerd. De algemene voorwaarden zijn dan soms maanden later nog niet bijgewerkt. Dit geldt zelfs voor de acceptatiegidsen van sommige geldverstrekkers. Dit leidt er in toenemende mate toe dat consumenten en adviseurs, afgezien van het bindend aanbod, geen bevestiging op papier kunnen krijgen dat een bepaalde productvoorwaarde daadwerkelijk wordt aangeboden. Bijvoorbeeld automatische renteaanpassing van de risicoklasse of het vervallen van bereidstellingsprovisie (verlengingskosten van de rente). Omdat het vaak om voorwaarden gaat die belangrijk zijn voor de uiteindelijke keuze van een aanbieder, is dit geen goede ontwikkeling. Op dit vlak dient consumenten volledige zekerheid worden geboden.”

Verdere rentedalingen
Verder vond in de maand januari het grootste aantal renteverlagingen door geldverstrekkers plaats sinds juni 2018. “In de meeste gevallen ging het, ondanks de sinds november flink gedaalde rente op de kapitaalmarkt, nog wel om beperkte aanpassingen (maximaal – 0,10%-punt). Aanbieders als Woonfonds, Centraal Beheer en Hypotrust Woon Bewust, die vorig jaar veel rentewijzigingen kenden, zijn in het nieuwe jaar nog niet actief op het rentefront. Opvallend is de flinke daling op de renteperioden 20 en 30 jaar vast zonder NHG. Syntrus, Attens, IQWOON, Florius, MUNT en NIBC voerden afgelopen maand enkele grote verlagingen door. De uitbreiding van het aanbod van Hypotheekshop met Tulp had echter een opwaarts effect op de gemiddelde NHG-rentetarieven.

“Bijna tweederde van de aangevraagde tarieven vielen afgelopen maand in het NHG-segment of in de categorie tot 65% van de woningwaarde (zonder NHG). Triodos introduceerde vorige week de Klimaat Plus Hypotheek, waarbij consumenten die een (bijna) energieneutraal huis kopen of hebben verduurzaamd een rentekorting tot 0,20%-punt ontvangen. Daarnaast krijgen ze 50% korting op de rente over het bedrag dat wordt besteed aan verduurzaming. ING, tot slot, biedt actiematig een kosteloze verlenging aan (tot 12,5 maand in totaal) van alle offertes die tussen 1 februari en 29 maart worden aangevraagd.”

Bron: Hypotheekshop

GEEN REACTIES