Hypotheekklanten hebben behoefte aan meer nazorg

Twee op de drie woningbezitters voelen zich door de hypotheekverstrekkers niet of te laat geadviseerd over de gevolgen van de crisis en de restschuldproblematiek.

Zij tasten daardoor in het duister over de impact hiervan op hun financiële situatie. Vreemd genoeg geeft ook een aanzienlijk deel aan geen behoefte te hebben om met de hypotheekverstrekker van gedachten te wisselen hoe een potentieel restschuldprobleem opgelost kan worden. Verhogen van bewustwording en proactief beheer zijn noodzakelijk om meer woningbezitters te bewegen naar een gezonde financiële huishouding. Dit blijkt uit het jaarlijkse hypothekenonderzoek van Deloitte met dit jaar als thema “Hypotheekklanten uit de crisis”. Het rapport is te bestellen via de website van Deloitte.

Toenemende werkloosheid en langdurig aanhouden van de crisis leiden er toe dat meer en meer woningbezitters niet meer aan hun betalingsverplichtingen voor de hypotheek kunnen voldoen. Daarnaast bouwt een steeds groter deel – van met name de jongere generaties -een restschuld op mocht de woning verkocht (moeten) worden. Afgelopen jaren hebben geldverstrekkers en adviseurs hier al op geanticipeerd met extra dienstverlening zoals budget coaching en proactief klantbeheer om preventief te zoeken naar versterking van de betaalbaarheid van de woonlasten of het terugdringen van de restschuld door extra aflossen.

Restschuld

"Nederlanders hebben de hoogste langlopende schuld in de Eurozone", aldus Peter van Loon, partner Financial Services bij Deloitte Consulting. "Maar liefst 90% hiervan wordt gevormd door de hypotheekschulden. We zien steeds meer jonge huishoudens die te kampen hebben met restschulden.

Zeker bij plotselinge werkloosheid of scheiding, waarbij het huis verkocht moet worden, ontstaan acute financiële problemen", vervolgt Van Loon. Circa 82.000 huishoudens hebben een achterstand van meer dan vier maanden. Uit het klantpanel blijkt dat 34% van de respondenten aangeeft de mogelijke restschuld als een groot probleem te ervaren. Bij de groep huishoudens met een schuld van meer dan 30.000 euro ervaart zelfs 46% dit als een zeer groot probleem. Financiële buffer

Verder blijkt uit het onderzoek dat de Nederlanders veelal geen (10%) of een te lage (26%) financiële buffer voorhanden te hebben om bij wegvallen van het inkomen de woonlasten nog enkele maanden uit eigen middelen te kunnen voldoen. Daarnaast heeft 10% van de respondenten genoeg eigen geld om in één keer een restschuld af te lossen.

Tijdig ingrijpen

Uit het onderzoek blijkt dat een grote groep – twee op de drie ondervraagde hypotheekklanten – zich ontoereikend geïnformeerd voelt door de hypotheekverstrekkers over hun financiële situatie. "Het zou de klant en de verstrekker helpen als de verstrekker eerder signaleert welke klanten, op welke termijn, een verhoogd risicoprofiel hebben", aldus Johan van Neste, director Financial Services bij Deloitte. "Het klantbelang kan beter behartigd worden door tijdig ingrijpen. Men kan een budgetcoach inschakelen, een betaalpauze inlassen of juist tijdelijke verhuur stimuleren. We merken dat er nog te veel ad hoc wordt gehandeld. Een crisis van deze omvang en duur vraagt om een structurele aanpak. Ook en juist van de zijde van de hypotheekverstrekkers en intermediairs."

De praktijk van Adaxio

Adaxio wacht niet totdat de schuld een aantal maanden is opgelopen, vertelden Lies van Balen en Mark Groenendijk in een interview met Findinet. “Zodra een termijn niet betaald wordt, gaan de alarmbellen rinkelen en wordt contact gezocht. Schulden zijn dan nog te overzien voor de consument. En dat leidt er ook toe dat onze medewerkers in een vroeg stadium een band kunnen opbouwen met de klanten. Tevens zijn we onze modellen aan het perfectioneren om achterstanden te kunnen voorspellen, dus voordat de eerste termijn gemist wordt.”

GEEN REACTIES