Hypotheekadvies kost gemiddeld 2600 euro

De prijs van de grote adviesketens ligt 300 euro hoger; voor een AOV-advies wordt gemiddeld 770 euro gerekend.

Dit concludeert adviesbureau Oostdam & Partners na haar tweede DVD-onderzoek. Het kantoor analyseerde 280 DVD’s van 125 verschillende kantoren.

Daar komt ook uit naar voren dat een meerderheid van de advieskantoren (62%) een beperkt aantal financiële vergelijkt. De overige 38% kan een keuze maken uit een groot productassortiment. Veel kantoren bieden dus geen brede marktanalyse, concludeert Oostdam & Partners. Waaraan het bureau toevoegt: “Juist een onafhnakleijke vergelijking van het marktaanbod wordt vaak genoemd als belangrijke troef in het aantonen van de meerwaarde van het zelfstandige intermediair.”

Compliant

Een kwart van de financiële dienstverleners heeft bijna een jaar na de verplichtstelling nog geen dienstverleningsdocument (DVD) beschikbaar op de eigen website. Bij ruim 25% van de financiële dienstverleners staat geen DVD op de website, terwijl de reikwijdte van de AFM-vergunning en de klantinformatie op de website daartoe wel aanleiding geven. Bovendien blijkt een handvol DVD’s bij opening leeg.

Deze conclusie ligt in lijn met bevindingen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onlangs deed.

De toezichthouder bekeek 250 websites en trof op 30% daarvan geen DVD aan.

Adviesprijzen

De kosten voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden rond een hypotheek bedragen in Nederland momenteel bijna € 2.600. Oostdam & Partners constateert dat daarmee de prijs in een half jaar tijd met 1% is gedaald. Het tarief blijkt bij de grote hypotheekadviesketens bijna € 300 hoger te liggen dan het gemiddelde tarief.

Pensioenadvies is vergelijkbaar getarifeerd: gemiddeld € 2.860. De advies- en afsluitkosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn gemiddeld € 770. Voor een uitvaartverzekering ligt het tarief voor het adviseren en afsluiten rond € 220.

Zorgplicht

Vrijwel alle kantoren bieden een volledig dienstenpakket. Slechts een enkeling beperkt zich tot execution only of biedt geen onderhoud (nazorg).

Zestig procent van de financiële dienstverleners vinkt actief de nazorgdiensten aan die het DVD standaard biedt. Zij rekken daarmee (bedoeld of onbedoeld) hun wettelijke zorgplicht op.

GEEN REACTIES