Houd zuiver nabestaandenpensioen buiten de Witteveenverlaging

Oproep van Jeroen ten Berg om voor de zuivere nabestaandenpensioenregelingen het huidige kader te handhaven.

Pensioenconsultant Jeroen ten Berg, eigenaar JtB Pensioenconsultancy, op het LinkedIn-forum Pensioen-Netwerk: “Hierbij wil ik een oproep doen aan de kamerleden en de regering om de zuivere risico nabestaandenpensioen regelingen buiten dit nieuwe fiscale kader te houden.

Laat voor deze regelingen alstublieft het huidige fiscale kader gelden.

Waarom wil ik dit?

Dit wil ik vanwege het karakter van deze regelingen.

Bij regelingen met opbouw wordt er bij een beperking van het toekomstig fiscaal kader een knip gemaakt.

Door deze knip wordt alleen de toekomstige pensioenopbouw versoberd en blijft de pensioenopbouw uit het verleden gerespecteerd.

Doordat er in een zuivere risico pensioenregeling geen waarde wordt opgebouwd, is zo’n knip niet mogelijk (of in ieder geval heel moeilijk, wat bij verzekeringsmaatschappijen vaak hetzelfde is).

Een inperking van de toekomstige pensioenopbouw heeft hierdoor ook meteen impact op het verleden. En die impact is best groot.

Momenteel is het fiscaal maximum voor een risico partnerpensioen op eindloon basis 1,33% per dienstjaar (risico regelingen worden meestal op eindloon basis verzekerd).

Voor een 42-jarige die net in dienst is gekomen met een salaris van 43.000 en een AOV franchise van 13.000 is er een partnerpensioen verzekerd van (43.000-/-13.000)* 25 jaar * 1,33% = € 9.975.

Indien de inperking wordt doorgevoerd (en zijn salarisverhoging even hoog is als de stijging van de franchise), is er volgend jaar een partnerpensioen verzekerd van € 8.793,75.

Indien deze persoon onverhoopt komt te overlijden op 1 januari 2015 krijgt zijn weduwe levenslang € 8.793,75, terwijl ze levenslang € 9.975 krijgt indien dat overlijden op 31 december 2014 plaats vindt.

Nu hoor ik u denken dat het kabinet moet bezuinigen en dat dit soort uitwassen daar nu eenmaal bij horen. Maar het bijzondere is dat zuivere risico regelingen, doordat er geen feitelijke opbouw in de regeling plaats vindt, redelijk goedkoop zijn. De fiscale inperking levert de regering voor wat betreft deze regelingen vrijwel niets op.

Verder denkt u misschien dat deze risicoregelingen toch eenvoudig te repareren zijn middels een overlijdensrisico verzekering. Die zijn tegenwoordig (ook) redelijk goedkoop en kunnen hetzelfde effect hebben als de nabestaandenpensioen dekking.

Maar bij een overlijdensrisico verzekering worden gezondheidswaarborgen gesteld. Dus juist voor de mensen waarbij de inperking van deze regelingen in potentie de grootste gevolgen hebben, de minder gezonde medemens, heeft de inperking ook de meeste impact.

Al met al ben ik van mening dat het een kleine moeite is om de zuivere risico nabestaandenpensioen regelingen buiten de inperking van het fiscaal kader te houden.”

GEEN REACTIES