Hiscox introduceert Data Risks Pre-Priced Proposal

Met deze nieuwe propositie verlaagt de verzekeraar de drempel om de gevolgen datarisico’s en hacking te verzekeren.

Hiscox brengt Data Risks Pre-Priced Proposal (PPP) naast Data Risks by Hiscox voor privacy- en online risico’s.

Data Risks PPP dekt de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, de eigen kosten van het bedrijf en gevolgschade en levert tevens responseteamservice op één polis.

Gemak, efficiency, bescherming van reputatie en bedrijfscontinuïteit van de verzekerde in geval van inbreuk op data. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van Data Risks PPP.

Steeds meer bedrijven en instanties die online transacties doen of werken met privacygevoelige informatie zijn het doelwit van cybercriminelen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook kleinere en middelgrote spelers, worden slachtoffer van hackers. Hierdoor neemt de kans op verlies en diefstal van privacygevoelige informatie en betaalkaartgegevens toe.

Forensisch onderzoek en meldplicht

Niet alleen het gehackte bedrijf wordt getroffen door cybercriminaliteit, maar ook toeleveranciers en klanten lijden vaak schade. “Als gevolg hiervan worden bedrijven niet alleen geconfronteerd met hoge kosten die de aansprakelijkstelling en rechtsbijstand met zich meebrengen, maar moeten zij tevens forensisch onderzoek laten verrichten, alle gedupeerde klanten informeren en maatregelen nemen om de reputatieschade tot een minimum te beperken”, zegt Yasin Chalabi, Manager Professional Insurance van Hiscox. “De kosten hiervan lopen al snel in de honderdduizenden euro’s.”

Alles in één polis

Data Risks PPP dekt de schade en de servicekosten op één polis. Verder vallen onder de dekking alle kosten voor forensisch onderzoek, het informeren van klanten en andere betrokkenen, het inschakelen van een PR-specialist in geval van reputatieschade, juridische bijstand, schade als gevolg van e-mails en/of de website, herstel en/of vervanging van informatie, losgeld en inkomstenderving.

“De verzekering is vooral geschikt voor bedrijven die zich tegen zulke schades willen verzekeren, maar niet direct behoefte hebben aan een maatwerkproduct”, aldus Chalabi. “De

verzekeringsnemer kan kiezen voor een verzekerd bedrag van 250.000 euro tot 1 miljoen euro. Een van de voorwaarden is dat het verzekerde bedrijf een maximale omzet heeft van 50 miljoen euro.”

GEEN REACTIES