“Totaal verlies-bedrijfsregeling” wordt gemoderniseerd

Met Bedrijfsregeling 16 gaan verzekeraars met succes autofraude tegen. Nu omkatten plaats maakt voor klonen moet de regeling aangepast worden.

Het Verbond van Verzekeraars heeft eind vorig jaar een bijeenkomst gehouden om de werking van Bedrijfsregeling 16 in de praktijk verder uit te diepen, waarbij de vraagstelling was of modernisering gewenst is. Op basis van de daar geleverde input wordt nu een voorstel tot modernisering verder uitgewerkt. Verwacht wordt dat dit rond de zomer wordt gepresenteerd.

De Bedrijfsregeling 16 (BR 16) is op 19 december 2001 inwerking getreden om diefstal van en fraude met (onderdelen van) motorvoertuigen terug te dringen. De regeling zorgt ervoor dat schadevoertuigen niet meer gebruikt kunnen worden bij omkat-praktijken. BR 16 is in het leven geroepen nadat bleek dat criminelen de identiteit van totaalverliesvoertuigen overzetten op gestolen voertuigen. En met succes: in Nederland is het diefstalcijfer –uitgedrukt in % van het nationale wagenpark– 33 tot 60 procent lager dan in de ons omringende landen Het totale pakket aan maatregelen tegen Voertuigcriminaliteit bespaart Nederlandse verzekeraars gezamenlijk 113 tot 238 miljoen euro per jaar. Door de jaren heen is de regeling de weerslag geworden van de schadeafwikkelingspraktijk van verzekeraars. Recente ontwikkelingen maken het nodig de 10 jaar oude bedrijfsregeling te moderniseren. De regeling helpt bijvoorbeeld niet tegen het klonen van voertuigen, een fenomeen dat de laatste jaren steeds vaker voorkomt.

Lees meer over Bedrijfsregeling 16 op de Findinet Kennisportal.

GEEN REACTIES