Het spanningsveld voor verzekeraars van big data

Verzekeraars kunnen op basis van data de klanten beter helpen, maar ook aan de poort strenger selecteren. De uitdaging wordt hoe om te gaan met dat spanningsveld.

Aantal inbraken, ongelukken of fraudezaken. Verzekeraars hebben veel informatie en dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Met Big Data ontstaan grote gekoppelde bestanden waaruit nog veel meer informatie valt te halen. En informatie is misschien wel de belangrijkste bron voor verzekeraars. Het Verbond organiseerde daarom een bezoek aan het Big Data Value Center in Almere.

Big Data gaat over het ontdekken van patronen door het combineren van gegevens uit grote gekoppelde databestanden. Denk aan het aantal claims en het weer. Zo kun je ontdekken dat er bij regen meer of minder inbraken zijn. Daarop kun je dan weer inspelen met preventietips. Doel van de bijeenkomst was het verhogen van de awareness van verzekeraars voor het issue ‘Big Data’, hen te inspireren hier goed over na te denken en hiermee aan de slag te gaan.

Voordeel door delen

Zoals Big Data in het algemeen nog in ontwikkeling is, is dat ook zo bij verzekeraars. Zij zijn nog zoekende en baseren zich nu nog vooral op het analyseren van de eigen bestanden. Maar tijdens de bijeenkomst bleek dat ook daaruit al veel te halen is, ook al lijkt het onvolledig voor het ontdekken van patronen. Idee is dat je gaat ‘grasduinen’ in een databestand. Geen hypothese toetsen dus, zoals bij gebruikelijk onderzoek, maar kijken wat je tegenkomt .

Verder bleek delen het ‘nieuwe vermenigvuldigen’. Je hebt echt voordeel als je data combineert. De presentatie van TNO, over levensduur van bruggen, liet dat goed zien. Warmte in combinatie met de kwaliteit van de brug en verkeersdrukte kan fataal zijn. Door gegevens van sensoren in de brug te combineren met de verwachte temperatuur en verkeer kun je in de toekomst besluiten de brug af te sluiten bij warm weer om schade aan de brug te voorkomen.

Privacy en selectie

Big Data stelt verzekeraars in staat in klanten te helpen in het managen van hun eigen risico’s. De kennis daarover neemt flink toe. Maar die kennis heeft ook een andere kant van de medaille. Als verzekeraars beter inzicht krijgen in het risico van klanten, kunnen zij daarop scherper selecteren. Veelgestelde vraag was dan ook of bij Big Data de privacy niet in het geding komt. Dat is lang niet altijd het geval omdat het meestal over generieke uitkomsten gaat. Maar wat doe je als uit metadata blijkt dat in een bepaald gebied meer brandschade is? Moeten de inwoners daar dan meer premie betalen? En wat betekent dat voor de solidariteit?

Volgens Ton de Bruin van het Verbond is er daarom zeker sprake van een maatschappelijk vraagstuk dat verzekeraars in de kern van het functioneren kan raken. “Op basis van data kun je klanten beter helpen, maar je kunt aan de poort ook strenger selecteren. Daar ligt een rol voor het Verbond: hoe gaat we binnen de sector om met dat spanningsveld? We moeten daarin een goede maatschappelijke balans vinden waarbij we de voordelen benutten en de risico’s afwenden. Dat zal nog een hele klus zijn.”

GEEN REACTIES