Handboek Loonheffingen 2014

De Belastingdienst heeft ruim 300 pagina’s tellend handboek, inclusief stappenplan voor de (beginnende) ondernemer gepubliceerd.

 

Na het stappenplan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Bijzondere arbeidsrelaties

 • Werken over de grens
 • Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen
 • Werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen
 • Vervoer en reiskosten
 • Spaarregelingen
 • Heffingskortingen
 • Eindheffingen
 • Afdrachtverminderingen
 • Gemoedsbezwaarden
 • Vrije vergoedingen en verstrekkingen: bijzondere vormen van loon
 • Tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2014

GEEN REACTIES