Het nieuwe verdienmodel van flitskredietaanbieders

De aanbieders leveren gratis krediet, geen rente en kosten. Wel moet de klant een dure garantiestelling kopen bij een limited.

De AFM heeft opnieuw een boete opgelegd aan een aanbieder van flitskrediet. Na Betaaldag (zie ook: Betaaldag leent nu renteloos)

moet nu Ferratum, die ook handelt via de website Saldodipje.nl door de toezichthouder openheid van zaken geven. Inmiddels heeft Saldodipje haar website gesloten. “Op dit moment werken we hard aan een alternatief model in Nederland. Om die reden hebben we besloten om vooralsnog geen leningen meer te verstrekken. We hopen onze deuren snel weer te openen om u van dienst te zijn.” Tijdens de verbouwing blijft de winkel niet helemaal dicht: “Alle openstaande kredieten dienen gewoon te worden terugbetaald zoals overeengekomen.”

Ferratum is van mening dat zij niet onder de Wft valt en daarom geen informatie aan de AFM hoeft te verstrekken. Zij biedt haar leningen namelijk gratis aan en brengt geen rente en kosten in rekening.

Wel dienen klanten voor hun flitskredietje een garantie af te geven. De flitsaanbieder biedt daarbij de helpende hand door de klant te verwijzen naar een garantieverlener, een ‘limited’ met een Engelse naam en zonder een bekende woon- of verblijfplaats. Althans op de website wordt alleen een mailadres prijsgegeven.

De AFM wilde van Saldodipje weten hoeveel klanten zij heeft, welk percentage erin geslaagd is zelf voor een garantie te zorgen en welk percentage van de diensten van de limited gebruik hebben gemaakt. Die gegevens heeft het bedrijf niet verstrekt, waarna de boete en de sluiting van de website volgde. Daarom zijn deze gegevens niet via internet te achterhalen.

Dat is wel het geval bij Betaaldag.

Die linkt de klant eerst door naar de website van Global Credit and Debt Management Services Ltd. Als de klant akkoord gaat met haar voorwaarden mag zij terugkeren naar Betaaldag om daar de gratis lening af te sluiten.

Global Credit etc. geeft de volgende voorbeelden van premieberekningen:

“De kosten van een garantiestelling voor een nieuwe klant van Global Credit and Debt Management Services Ltd voor een periode van 25 dagen, bij een kredietbedrag van € 250,00, bedragen € 62,50.

De kosten van een garantiestelling van Global Credit and Debt Management Services Ltd voor een krediet van € 400,- voor een periode van 25 dagen bedraagt voor klanten met een platina status € 88,00.”

Dit is dus het nieuwe bedrijfsmodel van de flitskredietverleners: geen woekerrente, maar woekergarantiestellingen.

GEEN REACTIES