Handboek Loonheffingen januari 2013

De Belastingdienst heeft twee versies gepubliceerd: voor gebruikers van de werkkostenregeling en van de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

De informatie over aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen stond in het vorige handboek

verspreid door het hoofdstuk ‘Bijzondere vormen van loon’. Die informatie is nu samengevoegd

in het nieuwe hoofdstuk ‘Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen’ (hoofdstuk 19 in de Werkkostenregeling-editie en hoofdstuk 18 in de editie voor gebruikers van de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen).

In dit nieuwe hoofdstuk worden behandeld:

 • Aanspraken en uitkeringen op grond van aanspraken
 • Aanspraken op ziektekostenregelingen die niet onder de Zvw vallen
 • Vakantiebonnen
 • Aanspraken op verlof
 • zw, wazo , ww, wao /wia en overeenkomstige aanspraken
 • Aanspraken op een eenmalige uitkering bij einde dienstbetrekking
 • Ongevallenverzekeringen
 • Aanspraken op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval
 • Aanspraken op een eenmalige uitkering of verstrekking bij overlijden anders dan door een ongeval
 • Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen
 • Diensttijduitkeringen of -verstrekkingen
 • Uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de dienstbetrekking zijn verbonden 233
 • Stamrechten
 • Stamrecht bij professionele verzekeraar of stamrecht-bv
 • Stamrecht bij banksparen
 • Regeling voor vervroegd uittreden
 • Pensioenregelingen
 • Pre)pensioen- en vut-regelingen
 • Handboek Loonheffingen 2013 werkkostenregeling
 • Handboek Loonheffingen 2013 vrije vergoedingen

GEEN REACTIES