Grote veranderingen op hypotheekmarkt in 2022

Nog steeds weinig hypotheekaanvragen; aandeel meeneemhypotheken stijgt sterk

De hypotheekmarkt heeft grote veranderingen doorgemaakt in 2022. Het aantal hypotheekaanvragen daalde met ruim 7% naar 521.433 aanvragen. Vooral de oversluiters zijn hier de oorzaak van: dankzij deze groep daalde de niet-kopersmarkt met 11%. In de kopersmarkt bleef de daling van het aantal aanvragen beperkt tot 3%. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van HDN (Hypotheken Data Netwerk).

2022 begon goed

In de eerste vier maanden van 2022 was het aantal hypotheekaanvragen nog een stuk hoger dan een jaar eerder. Dat sloeg echter snel om toen de hypotheekrente omhoog schoot als gevolg van de geopolitieke onrust en de toenemende inflatie. Veel oversluiters profiteerden nog snel van de nog lage rente in het begin van het jaar. Toen zij het lieten afweten, zette de daling van het aantal hypotheekaanvragen in. Hoewel aan het einde van het jaar het aantal hypotheekaanvragen door niet-kopers nog maar een fractie was van het aantal in dezelfde periode in 2021, bleef de daling op jaarbasis beperkt tot 11%.

Bij de kopers ging het er veel gematigder aan toe. Deze groep vroeg in de eerste helft van 2022 iets meer hypotheken aan dan in dezelfde periode van 2021. Daarna werd het aantal minder, maar niet zoveel minder als bij de niet-kopers. Op jaarbasis daalde het aantal aanvragen door huizenkopers met 3,2%.

Er is een groep die juist in de loop van het jaar meer hypotheekaanvragen ging doen voor de aankoop van een woning: de starters. Binnen deze groep waren het voornamelijk de ‘stabiele starters’ die meer aanvragen deden. Deze groep bestaat uit de wat oudere starters van gemiddeld 35 jaar met een vast inkomen en een relatief goedkope woning waarbij zij een hypotheek met NHG konden aanvragen. Juist voornamelijk in de tweede helft van het jaar, toen de andere kopers het lieten afweten, grepen deze starters hun kans.

Verbouwen populair in 2022

Mensen die hun hypotheek wilden verhogen om te kunnen verbouwen, waren in 2022 goed voor bijna 100.000 hypotheekaanvragen. Dat is een stijging met 27% ten opzichte van 2021. Vooral in de eerste helft van het jaar was het aantal aanvragen hoger dan vorig jaar. In de laatste drie maanden lag het aantal iets lager. Daarmee is de variatie over het jaar in 2022 ook veel groter: in 2021 schommelde het aantal aanvragen tussen 4.000 en 8.000 per maand terwijl dat in 2022 tussen bijna 5.000 en meer dan 11.000 lag.

Vooral minder hypotheekaanvragen zonder NHG

Een opvallend verschil is te zien in de ontwikkeling van het aantal aanvragen door huizenkopers van hypotheken met en zonder NHG. Het aantal kopers die een hypotheek met NHG wilden, lag in de eerste helft van 2022 lager dan begin 2021. Naar het einde van het jaar bleef deze groep echter vrij stabiel, terwijl deze vorig jaar sterk afnam. Hierdoor nam het aantal aanvragen door kopers van een hypotheek met NHG in 2022 met 7,6% toe vergeleken met 2021.

Het aantal hypotheekaanvragen door niet-kopers die geen NHG erbij namen, daalde echter met 7,5%. Dit aantal ging in het begin van het jaar nog redelijk gelijk op met vorig jaar, maar daalde in de tweede helft van het jaar sterk.

Over de totale groep hypotheekaanvragers daalde het aantal aanvragen zonder NHG met 8,6% terwijl het aantal aanvragen met NHG slechts 3,3% afnam.

Bron: HDN

GEEN REACTIES