Grote branden: 2014 tot dusver een gemiddeld jaar

Tussen begin april en eind juni van dit jaar hebben in totaal 32 grote branden plaats gevonden waarbij de schade wordt geraamd op één miljoen euro of meer.

Zij zorgden bij elkaar voor een schadelast voor verzekeraars van naar verwachting 117 miljoen euro. Dat is ruim de helft meer dan de 74,5 miljoen euro die de miljoenenbranden in de eerste drie maanden van dit jaar met zich meebrachten, maar beduidend minder dan de 171,5 miljoen euro door de 40 grote branden die werden geregistreerd in het tweede kwartaal van 2013. Dat zijn enkele uitkomsten uit de meest recente registratie van de grote branden, die tot stand is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus en met expertiseorganisaties van verzekeraars.

Kijkend naar de miljoenenbranden en de hiermee gemoeide schadelast in de afgelopen tien jaar kan 2014 tot dusver worden gekenmerkt als ‘een gemiddeld jaar’. Alleen in de eerste helft van 2012 en 2013 vonden in ons land meer grote branden plaats (75 resp. 65) dan de 32 in dit jaar. De geraamde schadelast bedraagt in 2014 tot dusver 191,5 miljoen euro. Het afgelopen decennium beliep de schade voor verzekeraars in het eerste halfjaar vier keer hoger (in 2007, 2008, 2011 en 2013), waaronder 270,5 miljoen in de eerste helft van vorig halfjaar. Vijf keer was de schadelast lager: in 2005, 2006, 2009, 2010 en 2012.

In vergelijking met voorgaande jaren hebben zich dit jaar tot nu toe relatief weinig grote brandcalamiteiten voorgedaan. Er werden drie grote ‘klappers’ geregistreerd, waarbij de schaderaming tien miljoen euro of meer bedroeg. Twee daarvan vonden in het tweede kwartaal plaats; één in het eerste kwartaal van dit jaar: een brand op 14 maart jl. in een bedrijfspand in Hoofddorp met een schade van ca. 26 miljoen euro.

De grootste calamiteit deed zich voor op 30 juni jl. bij een vleesverwerkend bedrijf in Veenendaal, waarbij de geraamde schade 30 miljoen euro bedroeg. Een brand in een benzeenreactor bij Shell in Moerdijk brengt naar schatting een scha-de met zich mee van 20 miljoen euro. Op ruime afstand volgden in het tweede kwartaal branden in meerdere bedrijfspanden in Poeldijk (4 mei, schade ca. 7 miljoen euro), bij een metaalverwerkend bedrijf in Heerde (16 juni jl., schade ca. 6 miljoen euro) en bij een kunststoffabriek in Waalwijk (26 april jl., 4 miljoen euro).

GEEN REACTIES