Goede resultaten NN Leven Nederland in derde kwartaal

Succesvolle beleggingen van de levenactiviteiten van NN in Nederland hebben de grootste bijdrage geleverd aan de stijging van de operationele winst uit voortgezette activiteiten.

Netto resultaat

NN Group boekte in het derde kwartaal minder winst dan vorig jaar (-/- 7% tot EUR 329 mln). Dit kwam door negatieve hegderesultaten in Japan. De operationele winst uit voortgezette activiteiten verdubbelde bijna (+ 43% tot EUR 392 mln), waaraan de levenactiviteiten in Nederland de grootste bijdrage hebben geleverd.

Leven Nederland

De leventak in Nederland profiteerde vooral van extra inkomsten uit private equity beleggingen, die de lagere premies en provisies ruimschoots compenseerden. Daarnaast heeft NN volgens eigen zeggen sterke positie op de pensioenmarkt in de verschuiving van DB- naar DC-contracten. Verder kijkt NN samen met administrateur AZL naar de kansen van een eigen APF. Ook heeft NN een verdere kostenverlaging kunnen doorvoeren en concentreren ze zich op beleggingen met een hogere opbrengt o.a. in de hypotheekmarkt om minder last te hebben van de lage rente.

Schade Nederland

De schadetak boekte juist minder winst, vooral vanwege grote schadeclaims als gevolg van weersomstandigheden en brand. De combined ration steeg van 99,6% naar 105,6%.Binnen Nederland wil NN zich richten op specifieke marksegmenten waar zij goede winstgevende vooruitzichten verwachten.Ook zijn er diverse projecten gelanceerd om de consumenten bewuster te maken van hun eigen gedrag, zoals de Nationale inbrekersindex en de pilot ‘pay how you drive’ dat het rijgedrag registreert.
NN Bank

Het resultaat van NN Bank steeg van EUR 20 mln naar EUR 26 mln, vanwege een succesvolle groei bij de spaar- en de hypotheekactiviteiten. Het balanstotaal steeg met een derde naar EUR 11 mrd per eind september dit jaar.

Bron: Persbericht NN

GEEN REACTIES