Adfiz presenteert inventarisatiemodel AOV advies

Op de eerste bijeenkomst van de landelijke AOV-ronde, georganiseerd door Adfiz, AFM en Bureau D&O, werd het nieuwe model geïntroduceerd.

Passend

Het inventarisatiemodel is gebaseerd op de wettelijke eisen voor passend AOV-advies. Het formulier is in overleg met de AFM ontwikkeld. De AFM meent dat het formulier kan bijdragen aan een goede inventarisatie van wat voor de klant nodig is. Het model is onderdeel van een uitgebreide toolkit die deelnemers aan de AOV-bijeenkomsten ontvangen. Daarnaast wordt het model vrij aan de markt aangeboden.

Praktisch

Adfiz-lid Derk-Jan Niezing, directeur van CMC Assurantie en advies, deed het inhoudelijke grondwerk voor het model. Het is volgens hem een praktisch model, met aparte modules voor complexere situaties. ‘Het model is geen afvinklijst. Je moet blijven nadenken. Advies is maatwerk, zeker bij AOV.

Antwoord

Adfiz ziet de AOV-ronde en het inventarisatiemodel als een antwoord op de uitkomsten van het onderzoek naar advieskwaliteit voor AOV, die de AFM eerder dit jaar publiceerde. Adfiz-directeur Enno Wiertsema: ‘De uitslag was slecht, terwijl een overgrote meerderheid van de adviseurs echt zorg heeft voor de klant en deze echt goed wil adviseren.’

Voorbeeld

Adfiz greep dit onderzoek aan om samen met de AFM toezicht en adviespraktijk rond AOV-advisering voor alle adviseurs bijeen te brengen. De brancheorganisatie ziet het als een voorbeeld hoe markt en toezichthouder praktijkgericht richting kunnen geven aan open normen.

Bron: persbericht Adfiz

GEEN REACTIES