Gezonde resultaten voor Univé

Gezonde resultaten voor Univé

Coöperatie Univé heeft het jaar 2019 afgesloten met goede financiële resultaten. De nettowinst over 2019 bedraagt €52 miljoen en de premieopbrengsten van de coöperatie stegen naar €507 miljoen. Het resultaat over 2019 is sterk positief beïnvloed door goede beleggingsresultaten en een goed technisch resultaat, aldus het jaarverslag.

Het positieve beleggingsresultaat over 2019 bedraagt €70 miljoen en is sterk beïnvloed door een goed beursklimaat en een gunstige schadeontwikkeling als gevolg van weinig grote calamiteiten, terwijl over 2018 juist sprake was van een negatief beleggingsresultaat in combinatie met een bovengemiddeld aantal schadeclaims.

Het technisch resultaat (exclusief toegerekende beleggingsopbrengsten) over 2019 bedraagt €20 miljoen en is daarmee €17 miljoen hoger dan over 2018. Ook droeg de groei van de totale portefeuille met bijna 43.000 polissen hieraan bij. De verdiende bruto premie is ten opzichte van 2018 met €20 miljoen toegenomen tot €507 miljoen, mede dankzij een actief premiebeleid. Met een solvabiliteitsratio van 325% (2018: 309%) voldoet Univé ruimschoots aan de wettelijke solvabiliteitsnorm.

Schade
In de schadelast van Univé Schade is een positief resultaat van €24,2 miljoen voor de branche motorrijtuigenverzekering w.a. (exclusief schadebehandelingskosten) opgenomen. Dit komt met name door een lagere inschatting voor nog te betalen schaden (€9,0 miljoen) en een, mede als gevolg van een in 2019 doorgevoerde schattingswijziging, lager aan te houden prudentiemarge (€13,1 miljoen). Hierdoor is de voorziening verlaagd. Dit vrijgekomen bedrag heeft een positief effect op het resultaat. Het aantal verzekeringen, zowel particuliere als zakelijke, is weer gegroeid. De portefeuille is gezonder geworden. De Combined Operating Ratio verminderde van 99,4% naar 96,7%.

In de branche Ongevallen en ziekte is er sprake van een negatief resultaat. Dit komt met name door meer en grotere claims door jonge verzekerden, gewijzigde (best estimate) kansen en lagere rentestanden. In de branche Algemene aansprakelijkheid is er ook sprake van een negatief resultaat. Voornamelijk komt dit door een toename van een grote schade uit 2017 alsmede door een hogere inschatting voor nog te betalen schaden voor de oudste schadejaren (best estimate eindlast). Hierdoor is de voorziening verhoogd. Deze last heeft een negatief effect op het resultaat.

Bij Univé Her zijn als gevolg van een gemiddeld lagere schadelast per claim de lasten voor brandschaden afgenomen. Daarnaast is in 2019, in tegenstelling tot 2018, geen sprake geweest van stormschaden.

Risicoanalyse
Ron Bavelaar, Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Univé: “Ook wij verwachten dat het coronavirus een forse impact zal hebben op met name onze zakelijke leden en bieden hen waar mogelijk soelaas om door deze moeilijke tijd te komen. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij als samenleving nu verkeren, kunnen onze leden erop vertrouwen dat wij ook in 2020 de zekerheid blijven bieden die zij van ons gewend zijn. Univé Groep is dankzij haar sterke kapitalisatie prima in staat om ook onder het huidige beursklimaat substantiële schokken goed op te vangen. Dat blijkt ook uit de risicoanalyse die Univé Groep in relatie tot de impact van het coronavirus heeft uitgevoerd. Univé is bovendien een langetermijnbelegger.”

Bron: Univé

GEEN REACTIES